מ"ג ויקרא כ יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ זִמָּה הִוא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן וְלֹא תִהְיֶה זִמָּה בְּתוֹכְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִקַּ֧ח אֶת־אִשָּׁ֛ה וְאֶת־אִמָּ֖הּ זִמָּ֣ה הִ֑וא בָּאֵ֞שׁ יִשְׂרְפ֤וּ אֹתוֹ֙ וְאֶתְהֶ֔ן וְלֹא־תִהְיֶ֥ה זִמָּ֖ה בְּתוֹכְכֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּגְבַר דְּיִסַּב יָת אִתְּתָא וְיָת אִמַּהּ עֵיצַת חֲטִאין הִיא בְּנוּרָא יוֹקְדוּן יָתֵיהּ וְיָתְהוֹן וְלָא תְהֵי עֵיצַת חֲטִאין בֵּינֵיכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וּגְבַר דְיִסַב יַת אִיתָא וְיַת אִימָהּ זְנוּ הִיא בְּנוּרָא יוֹקְדוּן יָתֵיהּ וְיַתְהֶן בְּאַתְּכוּת אַבָּר לְפוּמְהוֹן וְלָא תְהֵי זְנוּ בֵּינֵיכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישרפו אתו ואתהן" - (סנהדרין עה) אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו אלא אשה ואמה הכתובין כאן שתיהן לאיסור שנשא את חמותו ואמה ויש מרבותינו שאומרים אין כאן אלא חמותו ומהו אתהן את אחת מהן ולשון יוני הוא הן אחת

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן – אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר: אִשְׁתּוֹ הָרִאשׁוֹנָה יִשְׂרְפוּ, שֶׁהֲרֵי נִשְּׂאָה בְּהֶתֵּר וְלֹא נֶאֶסְרָה עָלָיו; אֶלָּא אִשָּׁה וְאִמָּהּ הַכְּתוּבִין כָּאן – שְׁתֵּיהֶן לֶאֱסֹר, שֶׁנָּשָׂא אֶת חֲמוֹתוֹ וְאִמָּהּ. וְיֵשׁ מֵרַבּוֹתֵינוּ שֶׁאוֹמְרִים, אֵין כָּאן אֶלָּא חֲמוֹתוֹ; וּמַהוּ אֶתְהֶן? אֶת אַחַת מֵהֶן, וְלָשׁוֹן יְוָנִי הוּא: "הֶן", אַחַת.

מדרש ספרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

[יב] "ואיש" - להוציא את הקטן.

"אשר יקח את אשה ואת אמה" - בכולן הוא אומר שכיבה, וכאן הוא אומר לקיחה, ללמדך, שלעולם אינו חייב אלא דרך ליקוחין. מכאן אמרו: נושאין על האנוסה ועל המפותה, והאונס והמפתה על הנשואה חייב.

[יג] "אשה ואמה" - אין לי אלא אשה ואמה, בתה בת בנה ובת בתה מניין?

הרי אתה דן: אומר כאן "זימה" ונאמר להלן (ויקרא יח יז): "זימה", מה זימה האמורה להלן בתה ובת בתה ובת בנה, אך זימה שנאמר כאן בתה ובת בתה ובת בנה.

[יד] מניין לעשות זכרים כנקבות? הרי אתה דן: נאמר כאן "זימה" ונאמר להלן "זימה". מה זימה האמורה להלן עשה את הזכרים כנקבות, אף זימה האמורה כאן עשה את הזכרים כנקבות.

ומניין לעשות למטה כלמעלה? הרי אתה דן: נאמר כאן "זימה" ונאמר להלן "זימה", מה זימה שנאמר להלן עשה למטה כלמעלה, אף זימה שנאמר כאן עשה למטה כלמעלה.

[טו] "באש ישרפו אותו ואתהן" - את אחת מהן, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר: "אתהן" - עד שיהיו שתיהן, שאם היה נשוי אישה ובא על בתה חייב, בתה ובא על אמה חייב.

"באש ישרפו אותו ואתהן" - עונש שמענו, אזהרה לא שמענו?! תלמוד לומר (ויקרא יח יז): "ערות אשה ובתה" - לא תעשה.


ראו גם פירוש מלבי"ם.

<< · מ"ג ויקרא · כ · יד · >>