מפרשי רש"י על ויקרא כ יד


<< | מפרשי רש"י על ויקראפרק כ' • פסוק י"ד |
ב • ג • ה • ז • ט • י • יג • יד • יז • יט • כ • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יד) וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ זִמָּה הִוא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן וְלֹא תִהְיֶה זִמָּה בְּתוֹכְכֶם.

רש"י

"ישרפו אתו ואתהן" - (סנהדרין עה) אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו אלא אשה ואמה הכתובין כאן שתיהן לאיסור שנשא את חמותו ואמה ויש מרבותינו שאומרים אין כאן אלא חמותו ומהו אתהן את אחת מהן ולשון יוני הוא הן אחת


רש"י מנוקד ומעוצב

יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן – אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר: אִשְׁתּוֹ הָרִאשׁוֹנָה יִשְׂרְפוּ, שֶׁהֲרֵי נִשְּׂאָה בְּהֶתֵּר וְלֹא נֶאֶסְרָה עָלָיו; אֶלָּא אִשָּׁה וְאִמָּהּ הַכְּתוּבִין כָּאן – שְׁתֵּיהֶן לֶאֱסֹר, שֶׁנָּשָׂא אֶת חֲמוֹתוֹ וְאִמָּהּ. וְיֵשׁ מֵרַבּוֹתֵינוּ שֶׁאוֹמְרִים, אֵין כָּאן אֶלָּא חֲמוֹתוֹ; וּמַהוּ אֶתְהֶן? אֶת אַחַת מֵהֶן, וְלָשׁוֹן יְוָנִי הוּא: "הֶן", אַחַת.

מפרשי רש"י

[יז] ישרפו אותו ואתהן אי אתה יכול לומר אשתו כו'. בפרק אלו הנשרפין (סנהדרין דף עו:). ולמאן דאמר דקרא איירי שנשא חמותו ואם חמותו, בא ללמד דחייב מיתה על אם חמותו. ולמאן דאמר 'אותו ואת אחת מהן', הא דלא כתב 'אותו ואותה', מפני שבא ללמד בין שנשא האם בהיתר והבת באיסור, בין בנשא הבת בהיתר והאם באיסור, חייב. ואם לא כתב רק 'כי יקח אשה ואת אמה', היית אומר דוקא בתה קודם ואחר כך אמה, ו"אותה" הוי קאי על אמה, השתא דכתיב "אתהן" 'אחת מהן', בין שנשא האם תחלה והבת באיסור - הבת חייבת, או שנשא הבת תחלה והאם אחר כך, והאם חייבת: