ירושלמי יומא

מסכת יומא

לפי הלכות

הטקסט בספר זה הושלם
לפי דפים
מסכת יומא ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי