ויקיטקסט:ציטוט השבוע

דף זה מיועד אך ורק לדיונים אודות ציטוטי השבוע
לפני המלצה על ציטוט השבוע כלשהו יש לקרוא את הקריטריונים לקביעת ציטוט השבוע

בעמוד זה נמצאים רשימת הציטוטים אשר הוחלט להציג אותם בעמוד הראשי של ויקיטקסט העברי.

אם אתם חושבים שיש ציטוט, אשר ראוי להיות מוצג בעמוד הראשי של ויקיטקסט, נא הוסיפו אותו לרשימת ההוספה (יש להקפיד כי הציטוט היומי יעמוד בקריטריונים לקביעת ציטוט השבוע).

מטרת הצגת הציטוטים בעמוד הראשי הינה, בדומה לאלמנטים אחרים המופיעים בעמוד הראשי, לעורר את הקוראים להיכנס לדפים השונים הנמצאים בויקיטקסט, באמצעות הצגת ציטוט אשר יסקרן אותם.

ציטוט השבוע
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
שבוע 1 בשנת 2023
חטאת העוף נעשית למטה, וחטאת בהמה למעלה.

עולת העוף נעשית למעלה, ועולת הבהמה למטה.

אם שינה בזה ובזה, פסול.

ריש משניות קנים
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 2 בשנת 2023
לא יאמר אדם לאשתו בשבת: "מופר ליכי", "בטיל ליכי", כדרך שאומר לה בחול; אלא אומר לה: "טלי ואכלי", "טלי ושתי" – והנדר בטל מאליו.
ביאור:בבלי נדרים דף עז
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 3 בשנת 2023
"והוכיח אברהם את אבימלך וגו'" - אמר רבי יוסי בר חנינא: התוכחת מביאה לידי אהבה, שנאמר (משלי ט): "הוכח לחכם ויאהבך". היא דעתיה דרבי יוסי בר חנינא דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחה, אינה אהבה.

אמר ריש לקיש: תוכחה מביאה לידי שלום - "והוכיח אברהם את אבימלך". היא דעתיה דאמר כל שלום שאין עמו תוכחה, אינו שלום.

בראשית רבה נד ג
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 4 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 4 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 5 בשנת 2023
119. שמט והריסה של רכוש וכו׳
מפקד צבאי רשאי להורות בצו שישמטו לטובת ממשלת ישראל כל בית, מבנה או קרקע, שיש לו טעם לחשוד בהם שמהם נורה נשק־אש כל־שהוא שלא כחוק, או שמהם נזרקו, פוצצו, התפוצצו או נורו באופן אחר פצצה, רימון־יד או חפץ נפיץ או מבעיר כל־שהם שלא כחוק, או כל בית, מבנה או קרקע השכונים בכל שטח, עיר, כפר, שכונה או רחוב, שבהם נוכח לדעת כי תושביהם, או מקצת מתושביהם, עברו, או ניסו לעבור, או חיזקו את ידי העוברים, או היו שותפים שלאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה, עבירה שבה, כרוכות אלימות או הטלת אימה או עבירה שעליה נדונים בבית־משפט צבאי; ומששמטו בית או מבנה או קרקע כל־שהם כנ״ל, רשאי המפקד הצבאי להחריב את הבית או את המבנה או כל דבר הנמצא בבית, במבנה או בקרקע.
מקום שכל בית, מבנה או קרקע שמטו לפי צו מאת מפקד צבאי כאמור לעיל, רשאי שר הבטחון בזמן כל־שהוא – בצו – למחול על השמט כולו או מקצתו ואז תקומנה שנית – כדי מידת אותה מחילה – הבעלות על הבית, המבנה או הקרקע וכל טובות הנאה או זכויות שימוש, בבית, במבנה או בקרקע או עליהם, לקניין בני־אדם שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו השמט וכל שעבודים על הבית, המבנה או הקרקע, יחזרו לכוחם לטובת בני־אדם שהיו זכאים בהם אילולא ניתן צו השמט.
סעיף 119(1) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 6 בשנת 2023
אָז פַּעֲמַיִם חַ"י דּוּנָם אַדְמַת־עִדִּית יָפָה
בְּחוֹמוֹת וּמִגְדָּלִים סָבִיב הֻקְּפָה:
וְהָיוּ שָׁם יוּבַלּוֹנֵי־עֲקַלָּתוֹן, נָצְצוּ בָם גִּנּוֹת,
שָׁם עֲצֵי־לְבוֹנָה לָרֹב פָּרְחוּ;
וְכָאן הָיוּ יְעָרוֹת עַתִּיקִים כַּגְּבָעוֹת,
עוֹטְפִים פִּנּוֹת־שֶׁמֶשׁ שֶׁל יֶרֶק־אָחוּ.
קובלא חאן,
סמואל טיילור קולרידג'
(עברית: נחום ונגרוב)
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 7 בשנת 2023
אומרים לאילני מאכל למה אין קולכם הולך? אמרו להם: אין אנו צריכין, פירותינו מעידין עלינו. אומרים לאילני סרק, למה קולכם הולך? אמרו להם: הלואי נשמע קולינו ונראה!

אמר רבי הונא: לא משום הטעם הזה, אלא אילני מאכל על ידי שהן כבדים בפירותיהם, לפיכך אין קולן הולך, אבל אילני סרק ע"י שהן קלים בפירותיהם קולן הולך. הדא הוא דכתיב (ישעיה, ז) "וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני" וגו':

בראשית רבה טז ג
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 8 בשנת 2023
3. אות הוקרה לתורם מזון
(א)
כדי לעודד תרומת מזון לארגונים לחלוקת מזון, יעניק שר הבריאות, על פי אמות מידה שיקבע, אותות הוקרה לעסקים התורמים מזון.
(ב)
אותות הוקרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה לעסקים שהוכיחו כי הם תורמים מזון לארגונים לחלוקת מזון, והכול בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.
חוק עידוד תרומות מזון, התשע״ט–2018
כִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂ֠ר אֶת־כׇּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַֽמַּעֲשֵׂ֑ר וְנָתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּת֣וֹם וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ׃
דברים כ"ו, י"ב
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 9 בשנת 2023
בְּשַׁבְעָא יוֹמִין לְיַרְחָא דַאֲדָר אִתְיְלִיד משֶׁה רַבְּהוֹן דְּיִשְרָאֵל וּבְשַׁבְעָא יוֹמִין לְיַרְחָא דַאֲדָר אִתְכְּנִישׁ מִגּוֹ עַלְמָא. בְּרַת קָלָא נָפְלַת מִן שְׁמַיָּא וְכֵן אָמְרַת: אָתוּן כָּל עַלְלֵי עַלְמָא וְחָמוֹן בְּצַעֲרֵי דְמשֶׁה רַבְּהוֹן דְּיִשְרָאֵל, דְּטָרַח וְלָא אִתְהַנֵי, וְאִתְרַבֵּי בְּאַרְבַּעַת כְּלִילִין טָבִין: כְּלִילַת דְּאוֹרַיְיתָא דִידֵיהּ דְּשָׁבָא יָתָהּ מִשְּׁמֵי מְרוֹמָא, וְאִתְגְלֵי עֲלוֹי אִקַר שְׁכִינְתָּא דַּיְיָ בִּתְרֵין אַלְפִין רִיבְוָון דְּמַלְאָכִין וּבְאַרְבְּעִין וְתַרְתֵּין אַלְפִין אַרְתְּכִין דְּנוּר; כְּלִילָא דִכְהוּנְתָּא דִידֵיהּ הֲוַות שִׁבְעָתֵי יוֹמֵי אַשְׁלָמוּתָא; כְּלִילָא דְמַלְכוּתָא אַחֲסִינוּ יָתֵיהּ מִן שְׁמַיָּא, לָא חַרְבָּא שָׁלָף וְלָא סוּסָא אָסַר וְלָא מַשִּׁרְיָּן אַרְגִּישׁ; כְּלִילָא דִּשְׁמָא טָבָא קָנָא בְּעוֹבָדִין טָבִין וּבְעִנְוָותָנוּתֵיהּ.
ת"י על דברים לד, ה
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 10 בשנת 2023
6א. הוצאות ושירותים נוספים לראש הממשלה ולמעונו [תיקון: תשס״ז, תשפ״ג־3]
(א)
ראש הממשלה זכאי להוצאות נוספות על חשבון אוצר המדינה בעבור כל אלה:
(1)
הוצאות אירוח ותיעוד הנובע ממילוי תפקידו שנערך מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, אף אם נערך על ידי בת זוגו, וכן הוצאות השתתפות בת זוגו באירוע, בכנס או במשלחת רשמיים או ממלכתיים הנובעים ממילוי תפקידו של ראש הממשלה, בארץ או בחוץ לארץ;
(2)
(א)
הוצאות ביגוד והוצאות נלוות להופעה ייצוגית, שלו ושל בת זוגו, כנגד חשבוניות שיגיש, בסכום שלא יעלה על 45,000 80,000 שקלים חדשים לשנה; הסכום האמור יהיה צמוד למדד כהגדרתו בסעיף 5(א) ויעודכן ב־16 בינואר בכל שנה;
(ב)
על אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לא יהיה זכאי לתשלום הוצאות ביגוד על חשבון אוצר המדינה נוסף על ההוצאות המשתלמות לפי הוראות פסקת משנה (א); [...]
החלטת שכר שרים וסגני שרים
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 11 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 11 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 12 בשנת 2023
העינים הצופיות שבי ישבו בלי הפוגה אל העיר העתיקה אשר במרכז התמונה. היא השתרעה לפניהם, מעבר לעמק הקדרון, עוטה אור השמש שאחרי הצהרים, ומעין רוח יום טוב היתה מרחפת עליה. קינגסקורט כבר שאל את כל השאלות שיש לשאול וכבר קבל את כל התשובות מאת דוד. עתה חקר לדעת שרש דבר על אודות בנין ענק מלא הוד, שהאיר בלבנת זהר ובכתם פס; גגו נשען על עמודי שיש, יער של עמודים, ועל כל עמוד כותרת זהב. ולב פרידריך נפעם בשמעו מפי דוד את המלים:

זה בית המקדש.

לקבלת שבת צעדו כפות רגלי פרידריך על קרקע בית המקדש בירושלים... הם הלכו דרך הרחובות הנהדרים שבעיר החדשה, לעת הצהרים היו הרחובות האלה מלאות תנועה ורוח חיים מִפַעֲמִים בתעצומות עוזם. עתה פתאם החלה התנועה הזאת לחדל וְלִגְועַ. מספר העגלות הנוסעות נמעט מאד, והחנויות סוגרו בכל מקום. השבת השתרעה לאט ובהדרת כבוד על העיר שהיתה עד עתה הומיה, ובשיירות שיירות נהרו החרדים אל בתי התפילה. כי חוץ מן ההיכל הגדול היו עוד בעיר העתיקה וגם בעיר החדשה בתים רבים מקודשים לאל כביר אשר לא תשורנו עין, ואשר את רוחו נשא ישראל בכל התבל במשך אלפי שנים.

אלטנוילנד ה א
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 13 בשנת 2023
9א. איסור או הגבלה של הכנסת חמץ לבית חולים לשם שמירת כשרות לפסח [תיקון: תשפ״ג־2]
מנהל בית חולים רשאי לקבוע הוראות בדבר איסור או הגבלה של הכנסת חמץ למבנה בית החולים, כולו או חלקו, הנדרשות לשם שמירת כשרות לפסח עבור המטופלים המאושפזים בו (בסעיף זה - הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ); הוראות כאמור ייקבעו לאחר שמנהל בית החולים שקל חלופות אחרות ובהתחשב בזכויות המטופלים ובצורכיהם, ובכלל זה צורכיהם הרפואיים, ורשאי הוא להתחשב בין היתר בצורכי המלווים והעובדים.
סעיף 9א(א) לחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 14 בשנת 2023
1. איסור הצגת חמץ
מצהרי יום י״ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ״א בניסן, לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה;
לענין זה, ”מוצר חמץ“ –
(1)
לחם;
(2)
לחמניה;
(3)
פיתה;
(4)
כל מוצרי קמח חמץ אחרים.
חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ״ו–1986
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 15 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 15 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 16 בשנת 2023
1. כ״ז בניסן – יום הזכרון
כ״ז בניסן הוא יום הזכרון לשואה ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה, להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.
חל כ״ז בניסן בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון בכ״ו בניסן של אותה שנה; חל כ״ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזכרון בכ״ח בניסן של אותה שנה.
תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ״ז בניסן, כ״ו בניסן או כ״ח בניסן, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
2. דרכי קיום של יום הזכרון
ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקויימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום, ובבתי השעשועים יעלו אך נושאים ההולמים את רוחו.
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי״ט–1959
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 17 בשנת 2023
1. ה׳ באייר – יום העצמאות
(א)
הכנסת מכריזה בזה על יום ה׳ באייר כעל ”יום העצמאות“ שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.
(ב)
אם יום ה׳ באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג׳ באייר של אותה שנה. אם יום ה׳ באייר יחול ביום ששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד׳ באייר של אותה שנה. אם יום ה׳ באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו׳ באייר של אותה שנה.
(ג)
יום העצמאות יהיה יום שבתון.
חוק יום העצמאות, תש״ט–1949
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 18 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 18 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 19 בשנת 2023
וזה לשון המדרש: אמר רבי יהושע, עתידים הרשעים לומר לפני הב״ה: הניחנו ונעשה תשובה; והב״ה משיבם: שוטים שבעולם! עולם שהייתם בו דומה לערב שבת, והעולם הבא שאתם בו עתה דומה לשבת; אם אין אדם מכין בערב שבת, מה יאכל בשבת? דבר אחר: עולם שהייתם בו דומה לימות החמה, והעולם הבא דומה לימות הגשמים; אם אין אדם מכין בימות החמה, מה יאכל בימות הגשמים? דבר אחר: העולם שהייתם בו דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים; אם לא יכין אדם ביבשה, מה יאכל במים? דבר אחר: העולם שהייתם בו דומה לפרוזדור, והעולם הבא דומה לטרקלין; אם לא יתקן עצמו בפרוזדור, כיצד יכנס לטרקלין? ועוד היה לכם ללמוד מחכמתה של נמלה, שהיא מכינה בקיץ לחם שאוכלה בחורף.
נחמיאש על משלי ו ו
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 20 בשנת 2023
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: יצר, תינוק, ואשה - תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

יצר - של תשמיש, תקרבנו בימין שלא יקוץ בפריה ורביה. וכן תינוק - פן יברח ויאבד את עצמו. ואשה - אף היא דעתה קלה, ואם ירדפוה תצא לתרבות רעה.

סוטה מ"ז. ורש"י שם
עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 21 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 21 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 22 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 22 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 23 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 23 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 24 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 24 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 25 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 25 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 26 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 26 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 27 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 27 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 28 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 28 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 29 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 29 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 30 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 30 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 31 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 31 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 32 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 32 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 33 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 33 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 34 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 34 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 35 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 35 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 36 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 36 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 37 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 37 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 38 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 38 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 39 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 39 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 40 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 40 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 41 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 41 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 42 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 42 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 43 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 43 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 44 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 44 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 45 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 45 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 46 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 46 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 47 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 47 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 48 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 48 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 49 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 49 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 50 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 50 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 51 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 51 עריכה - תבנית - שיחה
שבוע 52 בשנת 2023 תבנית:ציטוט השבוע 2023 52 עריכה - תבנית - שיחה
ציטוט השבוע
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024