לישרים תהילה

לַיְשָׁרִים תְהִלָּה

שיר ידידות

ליום חתונת החכם והנבון כהר"ר

יעקב דא-גאויש יצ"ו

עם הכלה הבתולה המהוללה הצנועה מרת

רחל די-וייגא אינרקיש יצ"ו

מאתי הצעיר משה חיים בכמ"ר יעקב חיים לוצאטו ז"ל.

נוסח השער דפוס אמשטרדם תק"ג


טקסט זה הועתק מפרויקט בן-יהודה (הקישור המקורי).