התורה והמצוה על פרשת בהר-בחקתי


פרק כה

עריכההערת עורכים

הערה 1:
נפלה טעות במיספור הסימנים בדפוס המקורי, וכתוצאה מכך הסימן אחרי סימן י"ז חוזר להיות שוב סימן י"א. במילים אחרות, קיימת כפילות של סימנים י"א - י"ז וסימנו אותם בתוספת כוכבית (*)

הערה 2:
אף על פי שדף זה נקרא בשם פירוש המלבי"ם לפרק כה', ולא לפרק כו', ראיתי לנכון לכלול את פסוק א' וב' של פרק כו' כאן מכמה סיבות: (א) לפי המסורת שלנו פסוקים אלו אכן שייכים לפסוקים הקודמים, וחלוקת הפרקים הינם המצאת דעות חיצוניות, כידוע (ב) בעיקרון, פירוש המלבי"ם על ויקרא הינו פירוש על הספרא, ועדיף להיצמד לחולקת הדברים בספרא כאשר רצף פסוקים אלו (כה' נד-נה וכו' א-ב) הינם יחד כלולים תוך פרק ט של הספרא.


פרק כו

עריכה


פרק כז

עריכה