התורה והמצוה על דברים כ יח

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק כ' • פסוק י"ח | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כ יח:

קכג.

למען אשר לא ילמדו אתכם . פי' הרמב"ן, שאם קבלו שבע מצות בני נח, אין נהרגים אף שבעה אומות שבארץ ישראל. ודעת רש"י ז"ל לא כן. ועי' בז"א שהאריך בזה.

קיצור דרך: mlbim-dm-20-18