התורה והמצוה על דברים כ ד

<< התורה והמצוה על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כ ד:

קג.

כי ה' א-להיכם ההולך עמכם . ר"ל הלא כחם כח טבעיים, ולכם יש עזר מה'. כמ"ש אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם ה' א-להינו נזכיר .

והלא אתם רואים שהוא ההולך עמכם במדבר. וא"כ יהיה עמכם, בין להלחם בשבילכם עם אויביכם; ובין להושיע אתכם מיתר רעות שיקרו בעת מלחמה במדבריות, כמו נחשים וערקבים ורוחות רעות.

קיצור דרך: mlbim-dm-20-04