התורה והמצוה על דברים כ ד


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כ ד:

קג.

כי ה' א-להיכם ההולך עמכם . ר"ל הלא כחם כח טבעיים, ולכם יש עזר מה'. כמ"ש אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם ה' א-להינו נזכיר .

והלא אתם רואים שהוא ההולך עמכם במדבר. וא"כ יהיה עמכם, בין להלחם בשבילכם עם אויביכם; ובין להושיע אתכם מיתר רעות שיקרו בעת מלחמה במדבריות, כמו נחשים וערקבים ורוחות רעות.קיצור דרך: mlbim-dm-20-04