התורה והמצוה על דברים כ ט

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק כ' • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כ ט:

קיד.

והיה ככלות השוטרים וגו' . כ"ז במשנה דסוטה מד.

ומ"ש "שתחלת ניסה נפילה", פי' בגמ' שתחלת נפילה ניסה.

ומ"ש "בד"א במלחמת הרשות", והגר"א הגיה פה, "אבל במלחמת חובה", א"צ להגיה. דסתמא דספרי כת"ק דר' יהודה, כמ"ש למעלה ( שפטים צח ).

קיצור דרך: mlbim-dm-20-09