התורה והמצוה על דברים כ יב

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק כ' • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כ יב:

קכ.

ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה . אין הפי' שהוא תנאי שני - אם תעשה מלחמה. אבל אם לא תעשה מלחמה, אף שלא תשלים עמך, רשות בידך שלא לצור. שזה סותר הנאמר קודם, שדוקא אם שלום תענך, ושיהיה לך למס!

רק פי', שאם לא תשלים עמך, יעשה עמך מלחמה. שכבר בארנו ( שפטים קטז ), שמלחמה הנקשר עם מלת "עם", מורה ששני הצדדים לוחמים זה עם זה בשוה. ר"ל, כי אז לא תלחם עליהם, רק עמם, שוה בשוה. ולכן וצרת עליה , אף להרעיבה כמו שנתבאר ( שפטים קטז ). כי ונתנה ה' , ה' יתנה אז בידך, ותכבשם ע"י עזר א-לוה.

קיצור דרך: mlbim-dm-20-12