מ"ג דברים כ דמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם הַהֹלֵ֖ךְ עִמָּכֶ֑ם לְהִלָּחֵ֥ם לָכֶ֛ם עִם־אֹיְבֵיכֶ֖ם לְהוֹשִׁ֥יעַ אֶתְכֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אֲרֵי יְיָ אֱלָהֲכוֹן דִּמְדַבַּר קֳדָמֵיכוֹן לְאָגָחָא לְכוֹן קְרָב עִם בַּעֲלֵי דְּבָבֵיכוֹן לְמִפְרַק יָתְכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
אֲרוּם יְיָ אֱלָהָכוֹן שְׁכִינְתֵּיהּ מַדְבָּרָא קֳדָמֵיכוֹן לְאַגָחָא מְטוּלְכוֹן עִם בַּעֲלֵי דְבָבֵיכוֹן לְמִפְרוֹק יַתְכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ה' אלהיכם וגו'" - הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו נפל ונפלו עמו

"ההלך עמכם" - זה מחנה הארון

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹמֵר – הֵם בָּאִים בְּנִצְחוֹנוֹ שֶׁל בָּשָׂר וָדָם, וְאַתֶּם בָּאִים בְּנִצְחוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם. פְּלִשְׁתִּים בָּאוּ בְּנִצְחוֹנוֹ שֶׁל גָּלְיָת, מֶה הָיָה סוֹפוֹ? נָפַל וְנָפְלוּ עִמּוֹ (סוטה מ"ב ע"א).
הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם – זֶה מַחֲנֵה הָאָרוֹן (סוטה שם).

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


להושיע אתכם. כלומר שיציל אתכם לגמרי במלחמה ולא יפקד מכם איש כמו שאירע במלחמת מדין שכתוב שם (במדבר לא) ולא נפקד ממנו איש, שהרי מנהג העולם בשאר האומות אע"פ שמנצחין שיאבדו רבים מהם, אבל במלחמת מצוה הם ינצחו את הכל ואחד מהם לא ימות שם, ועל כן צעק יהושע בנפול מהם בעי כשלשים וששה איש, ודרשו רז"ל זה יאיר בן מנשה ששקול כרובם של סנהדרין.

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


קג.

[כי ה' א-להיכם . הם באים בנצחונו של בשר ודם,] ואתם באים בנצוחו של מקום.

כי ה' א-להיכם ההולך עמכם, להלחם לכם עם אויביכם . מי שהיה עמכם במדבר, הוא יהיה עמכם בעת (צרה) [מלחמה]. וכן הוא אומר, להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם , מנחשים ועקרבים ורוחות הרעים.

<< · מ"ג דברים · כ · ד · >>