התורה והמצוה על במדבר ו כה

<< התורה והמצוה על במדבר • פרק ו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 


פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ו כה:

הברכה שניה היא בענינים הנפשים, וזה מציין ב"הארת פנים", כמו שאיתא בספרי "זה מאור השכינה, ד"א זה מאור תורה", שהנשמה העליונה שהיא מעולם האורה הנשמה פה בבית אפל ואין נוגה לו שהוא חשכת החומר, ומבקשים שיגול החושך ויאר לה באור הרוחני, כמה שאמר "כי אתה תאיר נרי", כמו שפרשנו שם. וזה מצד החנינה ומציאת חן, שעל זה אמר "ויחנך".
קיצור דרך: mlbim-bm-06-25