התורה והמצוה על במדבר ו יט

<< | התורה והמצוה על במדברפרק ו' • פסוק י"ט | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ו', י"ט:

וְלָקַ֨ח הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַזְּרֹ֣עַ בְּשֵׁלָה֮ מִן־הָאַ֒יִל֒ וְֽחַלַּ֨ת מַצָּ֤ה אַחַת֙ מִן־הַסַּ֔ל וּרְקִ֥יק מַצָּ֖ה אֶחָ֑ד וְנָתַן֙ עַל־כַּפֵּ֣י הַנָּזִ֔יר אַחַ֖ר הִֽתְגַּלְּח֥וֹ אֶת־נִזְרֽוֹ׃פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ו יט:

קל. הזרוע בשלה מן האיל ולקח מן, יציין לפעמים לקיחת החלק מן הכל, ולפעמים יצין המקום שממנו. ורשב”י סובר שמציין המקום שממנו כי הוא דבוק לאיל בעת בשולו, ודעת הת”ק שרדך הבשול לנתהו לנתחים, וכמה שאמר שפות הסיר שפות אסוף נתחיו אליו. והזרוע הוא נתח מן הנתחים המתבשלים, ומלת מן מציין החלק מן הכל. רוצה לומר, מן האיל יקח הזרוע ומן הסל יקח חלת מצה אחת, ואינו מציין רק שיקח הזרוע כשהיא שלמה כמו חלת מצה שצריך שלמה.

קלא. חלת מצה אחת כבר בארנו ( מצורע יזבתורה אור) באורך, שכל מקום שבא מספר אחד על שם היחיד הוא ללא צורך ונדרש. וא' מדרכי הדרוש שבא להורות שיהיה שלם כמו שאמרו צו (פרשה ז' מ"א) על והקריב ממנו אחד מכל קרבן, שלא יטול פרוס. ומה שאמר מן הסל מוסב גם על רקיק מצה וז"ש מן הסל היה.

קלב. אחר התגלחו , לא היה צ”ל זה, דהא סדר את דגלוח קודם התנופה רק שבא ללמד שלא יביא קרבנותיו קודם הגלוח שאם גלח קודם הקרבנות [ורצונו לומר שלא נזרק אחד מן הדמים כר”ש] תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו.

קיצור דרך: mlbim-bm-06-19