מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה נח

עריכה

בראשית רבה פרשה נח פיסקא: א ב ג ד ה ו ז ח ט


א.    [ עריכה ]
"וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה" (תהלים לז, יח): "יוֹדֵעַ ה' יְמֵי תְמִימִים וְנַחֲלָתָם לְעוֹלָם תִּהְיֶה" כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת עשרים שנה לחטא.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "יודע ה' ימי תמימים" זו שרה שהיתה תמימה במעשיה א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימה "וְנַחֲלָתָם לְעוֹלָם תִּהְיֶה" שנאמר "ויהיו חיי שרה" מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא:


ב.    [ עריכה ]
(קהלת א, ה): "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ" א"ר אבא בר כהנא וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש אלא עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו:

  • יום שמת רבי עקיבא נולד רבינו רבי יהודה הנשיא וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".
  • יום שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".
  • יום שמת רב אדא בר אהבה נולד רבי אבון וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".
  • יום שמת ר' אבון נולד ר' אבון בריה.
  • יום שמת ר' אבון נולד אבא הושעיא איש טריא.
  • יום שמת אבא הושעיא נולד רבי הושעיה וקראו עליו "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ".
  • עד שלא השקיע שמשו של משה הזריח שמשו של יהושע שנאמר (במדבר כז, יח): "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון".
  • עד שלא שקעה שמשו של יהושע זרחה שמשו של עתניאל בן קנז שנאמר (שופטים ה, יז): "וילכדה עתניאל בן קנז".
  • עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל (ש"א ג, ג): "ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה'"

א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימתא עד שלא השקיע הקב"ה שמשה של שרה הזריח שמשה של רבקה בתחלה (בראשית כב, כ): "הנה ילדה מלכה גם היא בנים" ואח"כ "ויהיו חיי שרה מאה שנה":


ג.    [ עריכה ]
רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה מאה ועשרים ושבע ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות:


ד.    [ עריכה ]
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע" ארבעה שמות נקראו לה אשכול וממרא קרית ארבע חברון.

ולמה הוא קורא אותה קרית ארבע שדרו בה ד' צדיקים ענר אשכול וממרא אברהם ונמולו בה ד' צדיקים אברהם ענר אשכול וממרא.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף קרית ארבע שנקברו בה ד' צדיקים אבות העולם אדם הראשון אברהם יצחק ויעקב.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף שנקברו בה ד' אמהות חוה ושרה ורבקה ולאה.

ועל שם בעליה שהן ד' ענק וג' בניו אמר רבי עזריה שמשם יצא אבינו אברהם שרדף אחרי ארבע מלכיות קוזמוקרטורין שהוא עולה בקרנסין של ד' בתחלה ליהודה ואחר כך לכלב ואח"כ ללוים ואחר כך לכהנים והוא אחד מד' מקומות מגונים שבא"י ואלו הן ר' יצחק ורבנן רבי יצחק אמר דור ונפת דור תמנת סרח וחברון ורבנן אמרי דנה וקרית סנה ותמנת סרח וחברון:


ה.    [ עריכה ]
"וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה" מהיכן בא רבי לוי אמר מקבורתו של תרח לשרה בא א"ל ר' יוסי והלא קבורתו של תרח קדמה לקבורתו של שרה שתי שנים אלא מהיכן בא מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער לפיכך נסמכה עקידה ל"וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה":


ו.    [ עריכה ]
"וַיָּקָם אַבְרָהָם מֵעַל פְּנֵי מֵתוֹ" מלמד שהיה רואה מלאך המות מתריס כנגדו.

א"ר יוחנן מן הן תנינן מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין וכל מצות שבתורה. מן הכא "וַיָּקָם" "וַיְדַבֵּר".
"גֵר וְתוֹשָׁב" גר דייר תושב מארי ביתא, אם רציתם גר ואם לאו מארי ביתא שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא (בראשית טו, יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת".
"תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קָבֶר עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי" איני מבקש מכם אלא מת אחד שנאמר "תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קָבֶר וְגוֹ' [וְאֶקְבְּרָה מֵתִי]".

"וַיַּעֲנוּ בְּנֵי חֵת אֶת אַבְרָהָם וְגוֹ'" "שְׁמָעֵנוּ אֲדֹנִי וְגוֹ' [נְשִׂיא אֱלֹהִים]" מלך את עלינו נשיא את עלינו אלוה את עלינו אמר להם אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר העולם אלוהו.

"בְּמִבְחַר קְבָרֵינוּ" במבחר שבקברינו.
"קְבֹר אֶת מֵתֶךָ" מתים הרבה.

"וַיִּשְׁתַּחוּ אַבְרָהָם לִפְנֵי עַם הָאָרֶץ" מיכן שמודים על בשורה טובה:


ז.    [ עריכה ]
"וַיְדַבֵּר אִתָּם לֵאמֹר אִם יֵשׁ אֶת נַפְשְׁכֶם [וְגוֹ' וּפִגְעוּ לִי]" פגעוני לי סרסרוני לי ואם לאו צלו לי עילויה.

"וְעֶפְרוֹן יֹשֵׁב בְּתוֹךְ בְּנֵי חֵת" רבי יצחק אמר יָשַׁב כתיב אותו היום מינו אותו ארכוסטרטיגוס ראש המושלים דלא יהא בר נש רב זבין מן בר נש זעיר.
"וַיַּעַן עֶפְרוֹן הַחִתִּי אֶת אַבְרָהָם בְּאָזְנֵי בְנֵי חֵת [לְכָל בָּאֵי שַׁעַר עִירוֹ]" אמר ר' פנחס מלמד שנעלו דלתותיהן והלכו לגמול חסדים לאברהם.
"לֹא אֲדֹנִי שְׁמָעֵנִי הַשָּׂדֶה נָתַתִּי לָךְ וְהַמְּעָרָה וְגוֹ'" "אֲדֹנִי שְׁמָעֵנִי אֶרֶץ אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף" א"ר חנינא כל שקלים האמורים בתורה - סלעים ובנביאים - ליטרין 25 סלעים בכתובים - קנטרין 100 סלעים ר' יודן אמר חוץ משקלי עפרון שהיו קנטרין הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (משלי כח, כב): "נִבֳהָל לַהוֹן אִישׁ רַע עָיִן וְלֹא יֵדַע כִּי חֶסֶר יְבֹאֶנּוּ" "נִבֳהָל לַהוֹן אִישׁ רַע עַיִן" זה עפרון שהכניס עין רע בממונו של צדיק "וְלֹא יֵדַע כִּי חֶסֶר יְבֹאֶנּוּ" שחסרתו התורה וא"ו הדא הוא דכתיב "וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן" עפרן כתיב חסר וא"ו.

"אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר" רבי אבא בר ביזנא אמר פרגמטיא נפק:


ח.    [ עריכה ]
"וַיָּקָם שְׂדֵה עֶפְרוֹן" דהות נפילה וקמת דהות דבר אינש זעיר ואיתעבידת לבר נש רב.

"שְׂדֵה עֶפְרוֹן אֲשֶׁר בַּמַּכְפֵּלָה" מלמד שנכפלו בעיני כל אחד ואחד שכל מי שהוא קבור בתוכה בטוח ששכרו כפול ומכופל אמר רבי אבהו שכפף הקב"ה קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה.

"הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר בּוֹ וְגוֹ'" אמר רבי מנין תנינן המוכר את שדהו צריך לכתוב את שדהו ואת סימניה מהכא "השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב".

"לְאַבְרָהָם לְמִקְנֶה לְעֵינֵי בְּנֵי חֵת" אמר ר' אלעזר כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב בני חת. עשרה פעמים כתיב בני חת בני חת עשרה כנגד עשרת הדברות ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות.

א"ר יודן חמשה פעמים כתוב בני ברזילי כנגד חמשה ספרי תורה ללמדך שכל מי שהוא מאכיל פרוסה לצדיק כאילו הוא מקיים חמשה ספרי תורה:


ט.    [ עריכה ]
"וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם".

הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (משלי כא, כא): "רֹדֵף צְדָקָה וָחֶסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד".
"רֹדֵף צְדָקָה" - זה אברהם שנאמר (בראשית יח, יט): "וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה".
"וָחֶסֶד" שגמל חסד לשרה.
"יִמְצָא חַיִּים" (שם כה, ז) "וּשְׁנֵי חַיֵּי אַבְרָהָם מְאַת שָׁנָה וְשִׁבְעִים שָׁנָה וַחֲמִשָּׁה שָׁנִים".
"צְדָקָה וְכָבוֹד" אמר רבי שמואל בר יצחק אמר לו הקדוש ברוך הוא אני אומנותי גומל חסדים תפסת אומנותי בא לבוש לבושי "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים".

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.