בראשית רבה נח ד

ד.    [ עריכה ]
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע" ארבעה שמות נקראו לה אשכול וממרא קרית ארבע חברון.

ולמה הוא קורא אותה קרית ארבע שדרו בה ד' צדיקים ענר אשכול וממרא אברהם ונמולו בה ד' צדיקים אברהם ענר אשכול וממרא.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף קרית ארבע שנקברו בה ד' צדיקים אבות העולם אדם הראשון אברהם יצחק ויעקב.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף שנקברו בה ד' אמהות חוה ושרה ורבקה ולאה.
ועל שם בעליה שהן ד' ענק וג' בניו אמר רבי עזריה שמשם יצא אבינו אברהם שרדף אחרי ארבע מלכיות קוזמוקרטורין שהוא עולה בקרנסין של ד' בתחלה ליהודה ואחר כך לכלב ואח"כ ללוים ואחר כך לכהנים והוא אחד מד' מקומות מגונים שבא"י ואלו הן ר' יצחק ורבנן רבי יצחק אמר דור ונפת דור תמנת סרח וחברון ורבנן אמרי דנה וקרית סנה ותמנת סרח וחברון: