ביאור:מבנה מסכת ראש השנה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תלמוד > סדר מועד >


מסכת ראש השנה - קביעת התאריכים בלוח השנה היהודי, הלכות שופר ותפילות ראש השנה

א. פרק "ארבעה ראשי שנים" - קביעת יום הדין לאדם – בידיו! (בבלי ב א)

תכונות היום (פרק א משנה אבבלי יד א)

חילול השבת לעדות החודש ולתקנת המועדות (פרק א משנה דבבלי כא ב)

ב. פרק "אם אינן מכירין" - תהליך העברת הסמכות לקביעת הלוח מהאסטרונומיה לידי חכמים (בבלי כב א)

תקנות חכמים (פרק ב משנה אבבלי כב א)

משואות (פרק ב משנה גבבלי כג א)

בדיקת העדים (פרק ב משנה הבבלי כג ב)

שקר ואמת, חובה וסמכות (פרק ב משנה חבבלי כד א)

ג. פרק "ראוהו בית דין" - ישראל מסתכלים כלפי מעלה (בבלי כה ב)

רואים ומקדשים (פרק ג משנה אבבלי כה ב)

השופר, הקול והכוונה (פרק ג משנה בבבלי כו א)

מכוונים את הלב לאביהם שבשמים (פרק ג משנה חבבלי כט א)

היחיד והרבים (פרק ג משנה חבבלי כט א)

ד. פרק "יום טוב של ראש השנה" - קדושת הזכרון וזכרון הקדושה - שליח הציבור והציבור (בבלי כט ב)

תקנות ריב"ז מירושלים ליבנה (פרק ד משנה אבבלי כט ב)

מלכויות זכרונות ושופרות (פרק ד משנה הבבלי לב א)

השופר והתקיעות בסדר היום (פרק ד משנה זבבלי לב ב)

סדר תקיעות (פרק ד משנה טבבלי לג ב)