בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:במדבר לה כה.


הרוצח בשגגה נשאר בעיר המקלט עד מות הכהן הגדולעריכה

(במדבר לה כה): "וְהִצִּילוּ הָעֵדָה אֶת הָרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם, וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה, וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ"

אדם שהרג נפש בשגגה צריך לברוח לעיר מקלט.  מדוע ה"מאסר" שלו מסתיים רק במותו של הכהן הגדול? כמה פירושים.

1. כדי שיהיה "עונש על ההורג, שיישאר בגולה זמן בלתי מוגבל, כי לא יידע האדם את יום מותו של הכהן הגדול, ודבר זה גורם לתוחלת ממושכה בכל תוצאותיה" (הרב יעקב שכטר, דברי יעקב על משלי כו ב) . מצד אחד, רוצים להטיל מעין "מאסר עולם" על ההורג, כדי להדגיש את חומרת המעשה; מצד שני, רוצים לצמצם את הפגיעה בחופש הפרט, כך שלא יהיה אדם שהחופש שלו נשלל לנצח. הפתרון הוא להטיל מאסר באורך לא ידוע מראש, הנותן תחושה של מאסר עולם, אבל עם אפשרות לשיחרור מוקדם.  

 • אולם פירוש זה אינו מסביר מדוע האירוע האקראי שנבחר הוא דווקא מותו של הכהן הגדול?

2. כדי שהעונש לא יהיה זהה לכל החוטאים, אלא מותאם באופן אישי לחומרת החטא: "מיני השגגות בלתי שוות, כי מהם קרובות לאונס ולמזיד, נתן לגלות זמן בלתי שווה בכל השוגגים, כי מהם שתהיה שגגתו מעט קודם מיתת הכהן, ומהן שימות הרוצח בגלות קודם שימות הכהן, וזה במשפט הא-ל יתברך היודע ועד, שיענוש את השוגג כפי מדרגת שגגתו, כאמרו והאלהים אינה לידו" (ספורנו, ודומה לזה הרא"ש, מובא ב"הכתב והקבלה") .

 • אולם התלות במותו של הכהן הגדול לא מבטיחה שהעונש יותאם לחומרת החטא, וייתכן שיהיה דווקא ההיפך - שאדם הרג באופן קרוב למזיד זמן קצר לפני מות הכהן הגדול, או הרג באופן קרוב לשוגג זמן ארוך לפני מות הכהן הגדול.

3. כדי להטיל אחריות על הכהן הגדול: "לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו" ( רש"י פירוש שני ע"פ בבלי מכות יא א , וכן אבן עזרא,  וכן תרגום יונתן ) .  ו"לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו" ( משנה מכות ב ו ) .  ובימינו, כשרוב הרציחות-בשוגג נעשות בכבישים, ייתכן שהדין צריך להתייחס לשר התחבורה...

 • אולם בפסוקים לא מופיע כל רמז לכך שהכהן הגדול חטא.

4. כדי לשמור על מעמדו הציבורי של הכהן, "כדי שלא יהיו העולם מרננים על הכהן הגדול כשיראו הרוצח יוצא חוץ לעיר מקלטו, ואומרים 'ראו זה שהרג הנפש ואין כהן גדול עושה בו נקמה', ועליו הדבר חל כדכתיב ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם , אבל כשמת הכהן הגדול אין לחוש על הכהן הבא אחריו, כי מה ירננו עליו אחרי שלא נעשה בימיו" (דעת זקנים מבעלי התוספות) .     הכהן הגדול היה גם השופט הגדול, הוא זה שהטיל את העונש (באופן עקיף), וכאשר הוא נפטר, העונש מתבטל, כעין מה שנאמר ב (ישעיהו יד יז): "אֲסִירָיו לֹא פָתַח בָּיְתָה"(רשב"ם) .

5. כדי לשמור על מעמדו הציבורי של הכהן הבא "כדי שיהיה הכהן הגדלו החדש אהוב לעם ותרבה השמחה באומה בקומו" (מנחה בלולה, הובא בפירוש שד"ל ) ;

 • אולם פירוש זה "קשה, כי הכתוב אמר עד מות הכהן הגדול ולא עד עמוד כהן אחר, ואולי יעבור זמן בין זה לזה" (שד"ל) .

6. כדי שגואל-הדם יירגע: "רוצח בשגגה יגלה כדי שתירגע נפשו של גואל הדם, שלא יראה את מי שעל-ידו קרתה התקלה הזאת. שיבתו נקשרה במותו של האיש שהוא הגדול באנשים והאהוב שבהם על כל ישֹראל, כי בכך תירגע נפשו של הנפגע אשר קרובו נהרג. כי טבע הוא באדם שכּל מי שפגע בו אסון, כאשר פוגע בזולתו אסון דומה או חמוּר יותר, הוא מוצא בזאת נחמה על פגעו. ובין האסונות של מות בני-אדם אין אצלנו חמור יותר ממותו של כהן גדול" (רמב"ם, מורה נבוכים ג מ ; ודומה לזה אברבנאל) .

7. כדי לכפר על הרציחה בשגגה: "כי הכהן מכפר על השגגות על ידי הקרבנות שהוא מקריב, והכהן הגדול מכפר עוד יותר, כי לכך צווה לשרת ביום הכיפורים, ומיתת הכהן הגדול היא כפרה שאין למעלה ממנה, והיא תכפר על הרציחה בשגגה, שהיא קשה מכל שאר השגגות" ( שד"ל בפירוש אחרון) .

 • אולם, לא מצאנו בתנ"ך שמותו הטבעי של אדם מהווה כפרה. נאמר רק שהוצאתו להורג של הרוצח מכפרת,  (במדבר לה לג): "וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ"( פירוט ); וכן נאמר ב (תהלים קטז טו): "יָקָר בְּעֵינֵי ה' הַמָּוְתָה לַחֲסִידָיו", ופירשו חז"ל שמיתתם של צדיקים מכפרת, אבל הכוונה למוות לא-טבעי.

8. "עד מות הכהן הגדול - שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים, אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול" ( רש"י פירוש ראשון , ע"פ ספרי) .

 • אולם הכלל "אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול" אינו מסביר מדוע הרוצח בשגגה משתחרר - הרי אחרי הכהן הגדול שנפטר, יבוא כהן גדול אחר!

9. כדי להבין את דין רוצח בשגגה, יש להבין קודם את דין רוצח במזיד: לפי במדבר לה, דינו של רוצח במזיד הוא מוות בידי גואל-הדם (ולא בידי הציבור). אמנם, גואל-הדם אינו יודע בהכרח להבחין בין שוגג למזיד, ולכן על-גבי מנגנון גאולת-הדם נוסף מנגנון של שיפוט ע"י העדה (הציבור) - אם העדה משתכנעת שהרצח היה בשגגה, היא לא מבטלת את גאולת-הדם, אלא רק מצילה את השוגג מיד גואל-הדם ע"י העברתו לעיר מקלט.  הגלות אינה עונש לשוגג, אלא הגנה מפני גואל-הדם.   ומדוע ההגנה נמשכת רק עד מות הכהן הגדול? - אולי כי מערכת המשפט בימיהם התבססה במידה רבה על הכהנים והלויים. כך ניתן לראות למשל ב (דברים יט יז): "וְעָמְדוּ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב לִפְנֵי ה' לִפְנֵי הַכֹּהֲנִים וְהַשֹּׁפְטִים אֲשֶׁר יִהְיוּ בַּיָּמִים הָהֵם".  הכהן הגדול נחשב לראש מערכת המשפט, למשל ב (דברי הימים ב יט י): "וְכָל רִיב אֲשֶׁר יָבוֹא עֲלֵיכֶם מֵאֲחֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵיהֶם בֵּין דָּם לְדָם בֵּין תּוֹרָה לְמִצְוָה לְחֻקִּים וּלְמִשְׁפָּטִים וְהִזְהַרְתֶּם אֹתָם וְלֹא יֶאְשְׁמוּ לה'... וְהִנֵּה אֲמַרְיָהוּ כֹהֵן הָרֹאשׁ עֲלֵיכֶם לְכֹל דְּבַר ה'... וְשֹׁטְרִים הַלְוִיִּם לִפְנֵיכֶם; חִזְקוּ וַעֲשׂוּ וִיהִי ה' עִם הַטּוֹב". כשמת הכהן הגדול, מתבטלת הזכות לגאולת-הדם; זה מעין "חוק התיישנות". וכיוון שאין יותר זכות לגאולת-דם, אין כבר צורך בהגנה, והשוגג יכול להשתחרר  (ע"פ אריאל סטולמן, בעקבות הפשט האבוד ) .

הקבלותעריכה

שני פרקים לפני הפסוק שלנו, מתואר מותו של הכהן הגדול הראשון,  (במדבר לג לח): "וַיַּעַל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֶל הֹר הָהָר עַל פִּי ה', וַיָּמָת שָׁם בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ".  אהרן הוא האדם היחיד שתאריך פטירתו נזכר בפירוש בתנ"ך.  האם יש קשר לפסוק שלנו?

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

פרטים נוספים על המצוות בפסוק זה ניתן למצוא ב:

 • מצוה:לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט .
 • בבלי מכות ט ב והלאה.
 • בבלי סנהדרין ט , יח א , עט
 • "אשר משח אותו בשמן הקדש - לפי פשוטו מן המקראות הקצרים הוא שלא פירש מי משחו אלא כמו אשר משחו המושח אותו בשמן הקדש ורבותינו דרשוהו במסכת מכות לראיית דבר ללמד שאם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו ולאחר מכאן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני שנא' אשר משח אותו וכי הוא משחו לכהן או הכהן משח אותו אלא להביא את הנמשח בימיו שמחזירו במיתתו (מכות יב)" ( רש"י ) .
 • "נגמר דינו בלא כהן גדול, ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג אינו יוצא משם לעולם. ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות. ואפלו ישראל צריכים לו, ואפלו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם שנאמר אשר נס שמה , שם תהא דירתו, שם תהא מיתתו, שם תהא קבורתו" ( משנה מכות ב ז ) .

דין גלות נזכר גם אצל אפלטון. ראו אפלטון והתנ"ך: החוקים

הפסוק משקף גישה של העברת השיפוט מידי הפרט לידי הציבור .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • תהליך קבלת ההחלטות בהרכב שיפוטי / ערן שילה : ושפטו העדה בין המכה ובין גּאל הדם על המשפטים האלה: והצילו העדה את הרצח מיד גּאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה" (במדבר לה, כד-כה). הדרישה "והצילו העדה " ... ( cache )
 • גואל הדם : והצילו העדה את הרצח מיד גֹּאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה (במדבר לה, יא-כה). ובספר דברים: הוא ינוס אל אחת הערים האלה וָחָי. פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח ... ( cache )
 • רוצח בשגגה ועיר המקלט : בהמשך אף מובא, כי אם אמנם יוצא הרוצח זכאי בדינו, כלומר הוכח כי הרצח אכן נעשה בשגגה ולא בזדון, אזי - " והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס ... ( cache )
 • הרשעה ברוב דעות או פה אחד? / מיכאל ויגודה : והצילו העדה [את הרצח מיד גאל הדם]" (במדבר לה, כד-כה) - עדה שופטת [עשרה דיינים] ועדה מצלת [עשרה דיינים אחרים] - הרי כאן עשרים... ומנין להביא עוד שלשה? ממשמע שנאמר: "לא ... ( cache )
 • לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי: ז : לפיכך תיקנו בתחילת הפרשה השלישית, ובמקום " והצילו העדה את הרצח " שבנוסח המסורה, גרסו על פי הפרשה השנייה: "והצילו העדה את המכה". 62. על איחורם של הבחנים הסובייקטיביים ... ( cache )
 • Nombres chapitre 35 Protֳ©ger le meurtrier involontaire : והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב. בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש.: Nombres chapitre 35.: 9- L'ֳ‰ternel ... ( cache )
 • חוברת ה', תשנ"ח : 7.7 כיוון שהתברר שהרצח אכן בוצע בשוגג, או אז " והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם, והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה" (במדבר ל"ה, כה). מה טיבה של השבה זו? ... ( cache )
 • מעמק חברון : 17 נובמבר 2002 ... והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו (במדבר לה כה) 51. אף על שקו על תעניתו ועל גדרי תשובה שקיבל עליו ראובן - קיבל את שכרו! ... ( cache )
 • מדינת ישראל : שנאמר "ושפטו העדה [בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה], והצילו העדה [את הרצח מיד גאל הדם]..." (במדבר לה, כד-כה), עדה שופטת [שהם עשרה דיינים] ועדה מצלת [שגם הם ... ( cache )
 • ביאור:בבלי ראש השנה דף כו ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... דרחמנא אמר (במדבר לה כד) ושפטו העדה [בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה] והצילו העדה [את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף ב ג€“ ויקיטקסט : 15 פברואר 2010 ... שנאמר (במדבר לה כד-כה) ושפטו העדה [בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה] [פסוק כה ] ' והצילו העדה': [את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו ... ( cache )
 • משה כדגם מנהיגות בספר דברים : מי שלא נתחייב מיתה פטרוהו שנאמר ' והצילו העדה את הרצח ' (במדבר ל"ה, כה). מי שנתחייב גלות מחזירים אותו למקומו שנאמר 'והשיבו אתו העדה (שם ל"ה, כו). רבי אומר רוצח גולה לעיר ... ( cache )
 • ביאור:בבלי מכות דף ז ג€“ ויקיטקסט : 2 יוני 2009 ... במדבר לה,כה והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם, והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה; וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש. ... ( cache )
 • ביאור:בבלי מכות דף ט ג€“ ויקיטקסט : 2 יוני 2009 ... מי שנתחייב מיתה בבית דין ג€“ הרגוהו; ושלא נתחייב מיתה ג€“ פטרוהו; מי שנתחייב גלות - מחזירין אותו למקומו, שנאמר (במדבר לה כה) [ והצילו העדה את הרצח , מיד גאל ... ( cache )
 • יח : 8 יוני 2009 ... איצטריך: סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב (במדבר לה כה) [ והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה] וישב בה עד מות הכהן ... ( cache )
 • בעמק דותן : "והצילו העדה את הרֹצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו". (במדבר לה כה)9. אף על שקו על תעניתו ועל גדרי התשובה שקיבל עליו ראובן - קיבל את שכרו! "אמר לו הקב"ה. ... ( cache )
 • פרשת שופטים הרב אמנון בזק ערי מקלט וערי מנוסהא. פתיחה בפרשתנו (י"ט, א-י... : הגעת הרוצח לעיר, "ושפטו העדה בין המכה ובין גֹאל הדם על המשפטים האלה: והצילו העדה את הרֹצח מיד גֹאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה...". (כד-כה), "הוא ינוס ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - גאולת דם - מבט משפטי; : והצילו העדה את הרצח מיד גּאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה (במדבר לה, יא-כה). ובספר דברים: הוא ינוס אל אחת הערים האלה וָחָי. פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי ... ( cache )
 • תאריך: : והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש. מדוע מסיים מותו של הכהן הגדול את הגלות ... ( cache )
 • ביאור:בבלי מכות דף י ג€“ ויקיטקסט : 2 יוני 2009 ... שנאמר (במדבר לה כה) והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם [והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש] ... ( cache )
 • משנה ו : 3 פברואר 2009 ... מי שנתחיב גלות, מחזירין אותם למקומו, שנאמר (במדבר לה) והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו וגו'. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרבה בבגדים ואחד שעבר ממשיחתו, ... ( cache )
 • ביאור:משנה מכות פרק ב ג€“ ויקיטקסט : 8 נובמבר 2011 ... מי שנתחיב גלות, מחזירין אותם למקומו, שנאמר (במדבר לה) והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו וגו'. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרבה בבגדים ואחד שעבר ממשיחתו, ... ( cache )
 • הדף הראשי : 14 דצמבר 2008 ... מי שנתחיב גלות, מחזירין אותם למקומו, שנאמר (במדבר לה) והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו וגו'. אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרבה בבגדים ואחד שעבר ממשיחתו, ... ( cache )
 • מעמק חברון לעמק דותן : "והצילו העדה את הרֹצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו". (במדבר לה כה)51. אף על שקו על תעניתו ועל גדרי התשובה שקיבל עליו ראובן - קיבל את שכרו! "אמר לו הקב"ה. ... ( cache )
 • ערי מקלט : והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש. (בעניין רוצח במזיד). ושלחו זקני עירו ולקחו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מסעי : יכול יהו מגלין אותו לעיר שדר, ת"ל אל עיר מקלטו אשר נס. שמה , לא יצא להציל מן הגייס מן הנהר מן הדלקה מן המפולת. שמה, לא יצא לחלק לעניים. יכול אם היה עני לא יצא אבל אם היה עשיר ... ( cache )
 • שמואל ב. לוינשטאם, "דין הנאוף ודין הרצח במשפט : מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול... ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו... ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל הדם את הרוצח אין לו דם" (שם, שם, ... ( cache )
 • ערי המקלט ג€“ מסעי - כט תמוז תשסח ערי הלויים וערי המקלט הפרשה מתארת... : שנאמר: "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה ". ריבוי רוצחים במזיד מחייב ריבוי ערי מקלט. ואין כאן עזרה לרוצחים במזיד, מפני שאת כל האנשים שנסים מעמידים בסופו של דבר ... ( cache )
 • עיר המקלט / דוד פרישמן : ... בלא ראות ויֲפּל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעהו ג€“ והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם ואספו אותו העדה אל עירם, עיר מקלטו, אשר נס שמה , וישב בה עד מות הכוהן הגדול. ... ( cache )
 • קרית-ארבע שוב עיר מקלט [16/09/1991 - רנ"ז - נח זבולוני - מאמרים] : 16 ספטמבר 1991 ... שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה לישב בה עצמות הכהן ... ( cache )
 • מדינת ישראל : ושפטו העדה בין המכה ובין גֹּאל הדם על המשפטים האלה: והצילו העדה את הרֹצח מיד גֹּאל הדם והשיבו אֹתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה " (במדבר לה, כד-כה). הדרישה "והצילו ... ( cache )
 • פרשת מסעי : 22 יוני 2008 ... והצילו העדה את-הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל-עיר מקלטו אשר-נס שמה וישב בה עד-מות הכהן הגדול אשר-משח אותו בשמן הקודש"(במדבר לה,כד-כה). ... ( cache )
 • more "מקלטו אשר נס שמה " :
 • למה עונשו של הרוצח בשגגה קשור למותו של הכהן הגדול? - יהדות און ליין : 28 יולי 2011 ... נפש בשגגה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (פרק לה, פסוקים יא, יב, כה).ציווי התורה לנוס לערי מקלט נועד לאדם אשר רצח נפש בשגגה, ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עיר מקלט; : מצווה להגלות את ההורג בשגגה לעיר מקלט, שנאמר 'והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וישב בה עד מות הכהן הגדול' (במדבר ל"ה י"א). במזרח עבר הירדן הבדיל משה שלוש ערים: ... ( cache )
 • ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי : וישב בה עד מות כהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (פסוק כה) ו"כי בעיר מקלטו ישב עד מות כהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח לעיר אחוזתו"(פסוק כח) (3). מה שלא מבורר ... ( cache )
 • הכהנים הגדולים בדורנו, הרב דב ביגון|מאמרים : נאמר על הרוצח בשוגג, שישב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול ככתוב " וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (במדבר לה כה). מפרש רש"י: לפי שהיה לו לכהן הגדול ... ( cache )
 • "ממתקים לשולחן שבת" פרשת מסעי | מידד טסה : 29 יולי 2010 ... כנען והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שם רוצח מכה נפש בשגגה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש"(פרק לה פסוקים יא,יב, כה) ... ( cache )
 • דבר תורה | Facebook : נאמר על הרוצח בשוגג, שישב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול ככתוב " וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (לה-כה). למה? מה קשור רוצח שרצח בטעות לכהן הגדול? ... ( cache )
 • באורי אגדות מכות יא : המדרש הזה נרמז בו דבר מופלא, כי טעם מה שאמרה התורה וישב בה עד מות הכהן הגדול, כי הרוצח הוא הפך כ"ג. והוא ידוע שכשם שלמעלה סמאל הפך מיכאל שר הגדול, כך זה למטה הרוצח ... ( cache )
 • פרשת נח ג€“ אשמתו של נח : בדינו של רוצח בשגגה הנמלט לעיר המקלט מצווה התורה: " וישב בה עד מות הכוהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (במדבר ל"ה כ"ה). כפרתו של הרוצח בשגגה מושלמת במות הכהן ... ( cache )
 • תורה ממרום : 18. א) באיזו חניה לא היה לעם מים לשתות? ב) מה משמעות שם המקום הזה? 19. על הרוצח בשוגג נאמר: "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו... וישב בה עד מות הכהן הגדול" (ל"ה, 25). ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : וישב בה עד מות הכהן הגדול ..... ישראל להשליך מכה נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט, שנאמר [במדבר ל"ה, כ"ה], והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וגו' וישב בה עד מות הכהן הגדול. ... ( cache )
 • שורשים וכללים : והמצווה הי"ד - אמרו: " וישב בה עד-מות הכהן הגדול"; והמצווה הט"ו - אמרו: "ואם יצא יצא הרוצח"; והמצווה הט"ז - אמרו: "ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח". אילו עשינו כן בכל-מצווה ומצווה, ... ( cache )
 • ספר במידבר : ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו ... ( cache )
 • דף קשר מספר 282 - פרשת אמור : " וישב בה עד מות הכהן הגדול". עד כה ניתן היה להבין, כי מעשה הרציחה בשגגה אינו מחייב עונש וכפרה כשלעצמו, וכל מה שמוטל על הרוצח בשגגה הוא מצד הכפרה לארץ. אולם, מן ההסבר ... ( cache )
 • דף קשר 1042 - גלות / אסף גרינבאום : " וישב בה עד מות הכהן הגדול" (ל"ה, כ"ה). במאמר זה ננסה להבין מדוע רוצח בשגגה גולה מלכתחילה, ומהי הזיקה שבין מות הכהן הגדול לבין הרוצח בשגגה. רש"י על אתר מציג שתי אפשרויות ... ( cache )
 • פרשת מסעי : "והצילו העדה את הרוצח וגו' אל עיר מקלטו וגו' וישב בה עד מות הכהן הגדול וגו'" (לה, כה) הטעם לעיר מקלט וישיבתו בה עד מות הכה"ג - לפי שהרוצח הזה שבאה תקלה על-ידו, אין ספק כי ... ( cache )
 • Part 3 - חלק שלישי - Mitzvot Aseh : להגלות רוצח בשגגה, שנאמר " וישב בה, עד מות הכוהן" (במדבר לה,כה). רכו. להיות בית דין הורגין בסיף, שנאמר "נקום, יינקם" (שמות כא,כ). רכז. להיות בית דין הורגין בחנק, שנאמר "מות ... ( cache )
 • ישיבת עתניאל - הצדדים השונים של צדק אלוהי וצדק אנושי בפרשת משפטים : והשיבו אותו אל עיר מקלטו... וישב בה עד מות הכהן הגדול..." (במדבר ל"ה, כה). [17] אברהם וולפיש, נטועים א', 1994, עמ' 51. [18] אורות התורה, א-ב. הדפס שלח לחבר בחזרה לראש הדף ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת חוקת : ההורג נפש לא היתה לו כפרה וקבעה לו התרוה כפרה מית כהן גדול, " וישב בה עד מות הכהן הגדול" (במדבר, מסעי לה, כה), ע"כ. לפי דברי הירושלמי, פעמוני המעיל שבבגדי כהן גדול מכפרים ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : ... לשרת ונשמע קולו וגו'- יבא קול ויכפר על קול לשון הרע, וההורג בשגגה לא היה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה, זו מיתת כהן גדול, שנאמר (במדבר ל"ה) ' וישב בה עד מות הכהן הגדול'. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : לנוס שמה רוצח (כתוב בסוף אלה מסעי בפסוק וישב בה עד מות הכהן הגדול). שנו רבותינו ערים עללו אין עושין אותם לא (עירין) [טירין] קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינונית ואין מושיבין ... ( cache )
 • פרשת מסעי - פרשת השבוע - מורשת : וישב בה עד מות הכוהן הגדול (במדבר לה,כה). הכוהן הגדול היה הסמכות העליונה, ובמידת-מה אף למעלה מזו של המלך. בשעה שמת הכוהן הגדול ומשחו אחר במקומו, נהגו כמנהג מלכים ... ( cache )
 • ירושלמי יומא דף לח א ג€“ ויקיטקסט : 9 ספטמבר 2009 ... כפרה וקבעה לו התורה כפרה מיתת כה"ג (במדבר לה) וישב בה עד מות הכה"ג תני ר"א בן יעקב אומר נאמרה כפרה בפנים ונאמר כפרה בחוץ מה כפרה האמורים בפנים ... ( cache )
 • דף קשר מספר 556 - פרשת מטות מסעי : וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אותו בשמן הקדש" (פסוק כה) ו"כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו" (פסוק כח)(3). מתוך הבנת ... ( cache )
 • מילה בסלע : 9 יולי 2010 ... הגדל, אשר־ משח אתו, בשמן הקדש . ולעומת זאת: ל כל־מכה-נפש--לפי עדים, ירצח את־. הרצח; ועד אחד, לא־יענה בנפש למות. לא ולא־תקחו כפר לנפש רצח, אשר־הוא ... ( cache )


תגובותעריכה

מאת מורה לתורה משה דַיָּן הַכֹּהֵן הַגָּדֹל

ספר שמות פרק כא כתוב:

(יב) מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת:

(יג) וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ וְשַׂמְתִּי לְךָ מָקוֹם אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה:

וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ = לאמור כי הרצח בשגגה קרה מאת האלהים על כן כהן האלהים נושא [באחריות] את עֲוֹן הרוצח בשגגה ונוצר תיקון איזון כאשר מת הכהן הגדול שכביכול אשם במות הנרצח בשגגה לאמור כי הכהן הגדול מכפר במותו ואז סר הזעם של קרובי משפחת הנרצח

הכהן הגדול נושא את עֲוֹן הָעֵדָה לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם לִפְנֵי יְהֹוָה:

ומותו של הכהן הגדול מכפר על רוצח בשגגה

ספר ויקרא פרק י כתוב:

(טז) וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרשׁ דָּרַשׁ משֶׁה וְהִנֵּה שׂרָף וַיִּקְצֹף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם לֵאמֹר:

(יז) מַדּוּעַ לֹא אֲכַלְתֶּם אֶת הַחַטָּאת בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ כִּי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא וְאֹתָהּ נָתַן לָכֶם לָשֵׂאת אֶת עֲוֹן הָעֵדָה לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם לִפְנֵי יְהֹוָה:

-- daian moshe, 2012-01-14 21:47:57

עניין זה מובא כשאלה על הדת בויכוח התשב"ץ:

"גם רוצח

בשגגה גזרה עליו התורה גלות עד מות הכהן הגדול,

ואין המשפם שוה כי זה יענש יום אהד וזה שבעים

שנה, עם היותם שוים בחמא, ואםי צא הרוצח מעיר

מקלטו והרגו גואל הדם פטור אע"פ שהוא מזיד

וזה שהרג בשוגגהרג. וכל זה חוץ מהיקש השכלי"

[1]

ועונה שם כדעת הרמב"ם ומוסיף שגם מיתת צדיקים מכפרת

-- hagai hoffer, 2012-01-15 00:28:46

חגי הופר מחה [מחק] את תגובתך הודעתך המיותרת כערלה כי אם מורה לתורה משה דין איש האלהים באר את התורה אז אל תוסיף לשוא ואל תגרע מדברי תורת האלהים ולא לבזות את האלהים

-- daian moshe, 2012-01-15 08:21:38

משה המקורי היה הענו באדם, אתה לא

-- hagai hoffer, 2012-01-15 11:25:06

ידעתי שתחשוב כך

אך לא אמרתי זאת מגבה-לב

וכי אמרתי דברי טעם כמטעמים ואתה בא אחרי ומקלקל את כל הארוחה ומשאיר בדבריך טעם רע

וזו לא פעם ראשונה שאתה נוהג כך והגיע הזמן שתחדל מזה

-- daian moshe, 2012-01-15 12:49:45

לא אוכל להיות חכם בעיני כי ככתוב בספר משלי פרק ג (ז) אַל תְּהִי חָכָם בְּעֵינֶיךָ יְרָא אֶת יְהֹוָה וְסוּר מֵרָע:

אך אם חכם אני בעיניך אז תשמע לטוֹב גַּעֲרַתי ואל תכעס

כי ככתוב בספר קהלת פרק ז (ה) טוֹב לִשְׁמֹעַ גַּעֲרַת חָכָם מֵאִישׁ שֹׁמֵעַ שִׁיר כְּסִילִים:

-- daian moshe, 2012-01-15 13:16:22

כתוב גם - יהללך זר ולא פיך, או שמא אתה גורס כמאמר חז"ל - ואם לא אז פיך?

באופן כללי טוב לשמוע מגוון דעות ואני חושב שהוספתי ולא שגרעתי

וגם אצלך זו לא הפעם הראשונה שאתה רוצה שרק קולך ישמע וכדאי שתחדל מזה

-- hagai hoffer, 2012-01-15 23:45:57

מאת איש האלהים

ספר דברים פרק ו (ד) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָה אֶחָד:

הנה בתורת משה כתוב שישראל עליו לשמוע בקול יהוה הוא אלהים אחד

ומדוע בני ישראל בעת הזאת אינם שומעים בקול יהוה אלהים אחד

מדוע רבני חזל הארורים ימח שמם אמרו לעם הזה "עשה לך רב והסתלק מן הספק" הלא כל רב מרבניכם הארורים אינו יודע את האל ובגלל זה לרבניכם דעות שונות ומשונות [מגוון דעות]

וזה יגיד לאכול אורז בפסח וזה יגיד לא לאכול

וזה יגיד לשמוע שירת נשים וזה יגיד אסור

וזה יגיד לשרת בצהל וזה יגיד לא לשרת

וכמספר הרבנים ככה אלהים אחרים ומבתולת ישראל עשו זונה כי בעלים רבים לה ולא בעל אחד

אם כל איש מבני ישראל עושה לעצמו רב מרבניכם וכל רב עם האלהים שלו אז כל רב מרבניכם יש לו אלהים אחרים ועד מתי תלכו נפרד בדרך אלהים אחרים ומתי תשמעו מאוחדים בקול יהוה הוא אלהים אחד

-- daian moshe, 2012-01-16 09:01:53


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הרוצח בשגגה נשאר בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-01-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/bm-35-25