ביאור:דברים כח יב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

להוריד את החוב הלאומי לאפס

עריכה

אחת הדרישות של הארגונים החברתיים בימינו היא להגדיל את החוב הלאומי. לענ"ד דרישה זו מנוגדת לחלוטין לתורה, כמו שנאמר בפרשת הברכות:

(דברים כח יב): "יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב, אֶת הַשָּׁמַיִם, לָתֵת מְטַר אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ, וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ; וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים, וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה"

אם נקיים את התורה, ה' ישפיע עלינו שפע שיתבטא בשני מישורים:

 • במישור הגלוי - לתת מטר ארצך בעתו - גשמים שיעידו על אהבת ה' (ראו: בצורת).
 • במישור הנסתר - ולברך את כל מעשה ידיך - כל מה שנעשה, יצליח.

כתוצאה מכך, החוב הלאומי יירד לאפס, ואף יהיה שלילי: והלוית גויים רבים, ואתה לא תלוה. אנחנו נלוה לעמים אחרים, ולא נצטרך ללוות מהם!

הלוואה היא שיעבוד ; אנחנו צריכים לשאוף להיות  חופשיים, להשתחרר מהשיעבוד לעמים אחרים, ובפרט להשתחרר מהחוב הלאומי.

ראו מידע נוסף על כלכלה תורנית .

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

 • בבלי תענית ב א
 • בבלי תענית ח ב
 • בבלי תענית ט א
 • בבלי חגיגה יב ב
 • בבלי בבא בתרא כה ב
 • שמות רבה כה א
 • שמות רבה כה ג
 • שמות רבה לא טו
 • במדבר רבה כ יט
 • דברים רבה ז ו
 • דברים רבה ז ז
 • " "ומהו אהיה אשר אהיה כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב) ואם אינן פותחין את ידיהם מה כתוב שם הן יעצור במים ויבשו וגו' (איוב יב טו)" " ( רמב"ן על שמות ג יג , בשם מנורת המאור הראשון פרק הצדקה) .
 • " "פעם אחת בכל חדש וחדש סלונות עולין מן התהומות ומשקין את כל פני האדמה, שנאמר (בראשית ב, ו): "וְאֵד יַעֲלֶה מִן הָאָרֶץ וְהִשְׁקָה אֶת כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה". העבים משמיעין את קול צנורותיהן לימים, והימים משמיעין את קול צנורותיהן לתהומות, ותהום קורא אל תהום להעלות מים וליתן לעבים, שנאמר (תהלים מב, ח): "תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרֵא לְקוֹל צִנּוֹרֶיךָ". והעבים שואבין מים מן התהומות, שנאמר: (תהלים קלה, ז): "מַעֲלֶה נְשִׂאִים מִקְצֵה הָאָרֶץ". ובמקום שיפקוד להם הקב"ה להעלות ולהמטיר, שם מגשימים. מיד הארץ מתעברת וצמחה כאשה אלמנה שהיא מעוברת מזנות, אבל כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בריות, פותח אוצרות הטוב שבשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים, ומיד הארץ מתעברת ככלה שהיא מתעברת מבעלה הראשון, וצמחה זרע של ברכה, שנאמר: (דברים כח, יב): "יִפְתַּח יְהוָה לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם", וכתיב כי (ישעיהו סב, ה): "כִּי יִבְעַל בָּחוּר בְּתוּלָה יִבְעָלוּךְ בָּנָיִךְ". וכתיב (ישעיהו נה, י): "כי כַּאֲשֶׁר יֵרֵד הַגֶּשֶׁם וְהַשֶּׁלֶג מִן הַשָּׁמַיִם" וגו'." " ( פרקי דרבי אליעזר פרק ה )

שמים = מקום גבוה ורחוק .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • מדרש רבא - בשבילי התנ"ך : אלא אשרי אדם שעת מיתתו כעת לידתו. מה בשעת לידתו נקי, אף בשעת מיתתו נקי. הוי, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ו [שלושה מפתחות בידי הקב"ה ]. יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ... ( cache )
 • הברכות והקללות הבינלאומיות : ברשימת הפסוקים הבלתי - משוייכים, אולם לפי התוכן ברור שהפסוק הזה מנוגד לברכה (פסוק יב) " יפתח ה ' לך את אוצרו הטוב את השמים " ]. בפסוקים כה - לה: במקום שבני ישראל ירדפו ... ( cache )
 • מדרש רבה - כי תבוא : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב מהו יפתח א"ר יונתן ג' מפתחות בידו של הקב"ה ואין בריה שולטת עליהן לא מלאך ולא שרף ואלו הן מפתח של תחיית המתים ומפתח של עקרות ומפתח של גשמים. ... ( cache )
 • שכר ועונש בתנך : בתחום הכלכלי, למשל: ונתתי גשמיכם בעיתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו (ויקרא כו ד), או יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשה ... ( cache )
 • יפתח מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 10 | Responsa : ... אם פתחת ידך לעני אתה פותח להוריד גשמים מן השמים, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב [ את] השמים וגו' (שם /דברים/ כ"ח י"ב), הא נמצא זה מיטיב לעצמו ולכל הבריות, לא יאמר אדם ... ( cache )
 • אל חי יפתח אוצרות שמים - הזמנה לפיוט : מפתח של גשמים ג€“ דכתיב: ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו' (דברים כח, יב)...". דרשת רבי יוחנן, בהצמידה את 'מפתח הגשמים' למפתח הלידה ותחיית המתים, ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב מהו יפתח? אמר רבי יונתן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה ואין בריה שולטת עליהן, לא מלאך ולא שרף, ואלו הן: מפתח של תחיית המתים, ומפתח של עקרות, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ומי יתן ו' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב', וכל אשר תעשה תצליח. השנה בעז"ה יתמקד לימודנו במסכת מגילה. אנו נתחיל את לימדנו בפרק ב' של המסכת, וזאת משום שמרבית דפיו של הפרק ... ( cache )
 • ביאור:שכר ועונש ג€“ ויקיטקסט : 1 ספטמבר 2010 ... בתחום הכלכלי, למשל: "ונתתי גשמיכם בעיתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו" (ויקרא כו ד), או " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, לתת מטר ארצך בעיתו, ... ( cache )
 • טענה: ירידת גשמים תלויה בקיום תורה ומצוות : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו...". הסבר: אם תלמד ותקיים את מצוותי (מצוות ה'),. ה' ייתן (יוריד) לך (לעם ישראל) גשמים בארצך. * דברים כ"ח, ט"ו וכ"ג-כ"ד: ... ( cache )
 • תפילת הגשם לשמיני עצרת - בית כנסת רמב"ן בירושלים : ... שנאמר: ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב', בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וישראל שרויין על אדמתם - גשמים יורדין מאוצר טוב, בזמן שאין ישראל שרויין על אדמתם - אין גשמים יורדין מאוצר ... ( cache )
 • 2 - ישיבת מעלות : אם עצר - אין המים יורדין שנאמר 'הן יעצר במים ויבשו' ואומר 'ועצר את השמים ולא יהיה מטר', פותח ידו - המטר יורד שנאמר ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב' ואומר 'פותח את ידך ומשביע לכל חי ... ( cache )
 • עקב תשס"ד : כך בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מה כתיב ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים' וגו' (דב' כח: יב), וכשאין עושין רצונו של מקום מה כתיב בהם 'ועצר את השמים' וגו' (דב' יא:יז). (5) ... ( cache )
 • משפט בתורה | שאל את הרב - yeshiva.org.il : דברים פרק כח פסוק יב - יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה: 3. תהלים פרק מז פסוק ה - יבחר לנו את ... ( cache )
 • תאריך: : מפתח של גשמים ג€“ דכתיב, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו. מפתח של חיה מנין ג€“ דכתיב, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. ... ( cache )
 • נפל בחלקי לכתוב על פרשות תזריע- מצורע : "אמר ר' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב (דברים כח) יפתח ה' לך את אוצרו ... ( cache )
 • משה מבקש לו מחליף : דברים פרק כח פסוק יב - יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל... (cache); פנחס - דמותו של מנהיג - פרסומא רחובות: 12 יולי 2011... (טו) וַיְדַבֵּר ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - האזינו - ישראל והבריאה - שיחת ליל שבת התשס"ד : " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעיתו". וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום מה נאמר בהם? "וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את ... ( cache )
 • פרשת בשלח : וכשמטיב לישראל, אינו מטיב אלא מן השמים, שנאמר (דברים כח, יב): יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, הברכות מן השמים, שנאמר (שם כו, טו): השקיפה ממעון קדשך מן השמים: ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא | בית חבד צפון תל אביב | מה בפרשה > ספר דברים > פרשת כי... : ברכות בגשמיות: "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה"; " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשה ידיך...", ובכלל - "ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית ... ( cache )
 • דף קשר מספר 986 - פרשיית הברכות / דוד אל חי בן עזרא : (יב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה: (יג) ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה ... ( cache )
 • בני בניו של חוני המעגל בשמחת תורה אנו : מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטובאת השמים לתת מטר ארצך בעתו". יש בחוני משהו מדמותו של אליהו הנביא שמחזיק בידיו את מפתח הגשמים. ואולם, קריאה זהירה של ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - כי תבוא : אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש לא ירדו גשמים מאוצר טוב שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו', בזמן שישראל שרויים בארצם גשמים יורדים מאוצר טוב ובזמן שאין ישראל שרויים ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק מ"ז : השאלות אלה מרובות מאוד מאוד בספרי הנבואה. מהן שההמון מרגיש שהן מושאלות, ומהן כאלה שהם חושבים שהן לא מושאלות. שהרי איש לא יטיל ספק בדברו: יפתח ה' לך את אוצרו [הטוב, ... ( cache )
 • תנחומא - ראה : בא בן לוי אצלך, אם נתת לו מעשר מן המובחר, אני נותן לך מן המובחר, שנאמר, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב (דב' כח יב). ואם נתת לו מן החפוריות מן הקטניות, יש לי ליתן לך כמותו, שנאמר, ... ( cache )
 • דף ב - דף הבית : המפתחות שמצויים בידיו של הקב"ה ולא נמסרים לשליח הם: הורדת הגשם-שעל זה נאמר בפסוק " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו". המפתח השני הוא המפתח ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : ... של ארץ וליתן צורך של בריות, פותח אוצרו הטוב שבשמים, וממטיר על הארץ שהם מים זכרים, ומיד הארץ מעוברת וצומחת זרע של ברכה, שנאמר: יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים. ... ( cache )
 • העשיר והעני בחבור אחד - ישיבת מעלות : השמים לוין מן הארץ והארץ מהשמים שנאמר (דברים כ"ח) ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים'. החסד לוה מן הצדקה והצדקה מן החסד שנאמר (משלי כ"א) 'רודף צדקה וחסד'. התורה לוה ... ( cache )
 • באורי אגדות תענית : מטר בשביל יחיד דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך, פרנסה בשביל רבים דכתיב הנני ממטיר לכם לחם. אם היה האש פשוט בלתי נמצא בו כי אם איכות החום, הנה לא יחוייב ... ( cache )
 • גשמים ופירות בארץ ישראל - מכון התורה והארץ : "אמר רבי יוחנן שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של גשמים מפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : בזו פתיחה: יפתח ה' לך את אוצרו, ובזו פתיחה: הנני פותח את קברותיכם. רבי יודן בשם רבי אלעזר בר אבינא: בזו שירה: ירונו יושבי סלע. ובזו שירה: יתרועעו אף ישירו. ר' חייא בר רבי אמר: ... ( cache )
 • הרה;quot&ג ר' פנחס פרידמאן שליט;quot&א פרשת ראה תשע;quot&א | א : יפתח ה' לך את )דברים כח יבידי, שנאמר.אוצרו הטוב". מעתה יש לומר כי זהו פירוש הפסוק:, כדי "ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון". שלא תגרום בכך ח"ו שגם הקב"ה יקפוץ. "כי את ידו ... ( cache )
 • פרשת לך לך : מפתח של גשמים, דכתיב " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו". מפתח של חיה מנין, דכתיב "ויזכר אלקים את רחל וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה". מפתח של ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לברך על הרעה כיצד? : " יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים...ונתנך ה' לראש ולא לזנב" (דברים כח, יב-יג). אמרו המפרשים: "לראש" - ראשי תיבות ל'עשות ר'צון א'בינו ש'בשמים. ומתי? "כי תשמע אל מצוות ה' ... ( cache )
 • עלוני קול צופיך : מפתח של גשמים דכתיב ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו'. מפתח של חיה מנין דכתיב 'ויזכר א-לקים את רחל וישמע אליה א-לקים ויפתח את רחמה. מפתח של ... ( cache )
 • [http://www.hebrew.grimoar.cz/jecira/gra_jec.htm ג€�תוכן פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר"א ז"ל המיוסד ע"פ הספר יצירה:] : מעון שבו כו' חסד בו חוש השמיעה בו ואשמע את קול כנפיהם ובו לימוד התורה כמ"ש בס"י וז"ש כל העוסק כו' אר"ל כל הפוסק כו' זהו דין שכלול בחסד וכן חסד בדין יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ... ( cache )
 • אורי בן דוד - הזמנה לפיוט : 15 אוקטובר 2007 ... וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם; מפתח של עקרות שנאמר (בראשית כט) ויפתח את רחמה, ומפתח של גשמים שנאמר (דברים כב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב. ... ( cache )
 • 70 פנים | עידן שניר | Activity : אמר ר' יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן: מפתח של גשמים ומפתח של חיה {יולדת} ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב: " יפתח ה' לך את אוצרו ... ( cache )
 • more "יפתח ה' לך את " :
 • שמחת תורה : וביום שמיני עצרת, שמחת תורה, לאחר שעם ישראל יצא מהסוכה וחזר לבית הקבע, מתפללים ברוב עם על הגשם ומבקשים מאלוהים שיפתח את אוצרו הטוב, את השמים , ונתברך בשנה פורייה. ... ( cache )
 • Quand Dieu ouvre les matrices תלמוד בבלי תענית דף ב א : לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו. מפתח של. חיה מ. -נין. דכתיב. +. בראשית ל. + '. ויזכר אלהים את רחל. ויפתח את רחמה. מפתח של. תחיית המתים מנין. -. דכתיב. + ... ( cache )
 • איגרת חודש מרחשוון - בית כנסת רמב"ן בירושלים : 30 אוקטובר 2010 ... אנו אמורים לפתוח את הבית לאותם דופקי דלת ובזכות פתיחת בית זה נוכל לעמוד לפני ה' ולבקש שיפתח גם הוא לנו את אוצרו הטוב, את השמים . שבת שלום וחורף ... ( cache )
 • עצירת גשמים ותשובה / שמואל פאוסט : 15 דצמבר 2005 ... ומה הם מתמלאים רחמים, מיד אף הוא נמלא רחמים עליהם וחונן אותם בגשמי ברכה, ופותח להם את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצם. כשסיים דרשתו הפציר בהם, ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=3RXIJGD90ms אוהד מושקוביץ - יצו השם Ohad - Yetsavג€� - YouTube] : http://www.ohadm.com מילים: יצו השם אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר השם אלקיך נותן לך יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמים ...
 • שמחת תורה : אותה לתפילת המוסף ומבקשים מלפניו שיפתח את אוצרו הטוב, את השמים , כדי. שיפריחו את האדמה אשר תניב תנובתה ותתברך תבואתה. עצרת תהיה לכם - "לכם" בגימטרייה תשעים, ... ( cache )
 • חג הסוכות : אותה לתפילת המוסף ומבקשים מלפניו שיפתח את אוצרו הטוב, את השמים , כדי שיפריחו את האדמה אשר תניב תנובתה ותתברך תבואתה. עצרת תהיה לכם - "לכם" בגימטרייה תשעים, ... ( cache )
 • אתנ"כתא - פרשת כי תבוא, עולה שישי : ... ויראו ממך: יא והותרך ידוד לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיך לתת לך: יב יפתח ידוד לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ... ( cache )
 • ציוני דרך, ר' אברהם קולפ - איילת השחר קריית טבעון : לפני יום 1 ... או דרך החיים הטוב והישר ואז "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים " וכן "והלוית גויים רבים ואתה לא תלווה" או דרך המוות הרע ואז "והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ" ... ( cache )
 • גשם משמים : וצמחה זרע של ברכה שנאמר (דברים כח) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים . ידע חזל באסטורונומיה מבין סוגיות רבות המפוזרות לאורך התלמוד עולה שלחזל היה ידע נרחב ומדוייק ... ( cache )
 • שלושה מפתחות בידי הקב"ה... : 27 ינואר 2011 ... וכך כתוב: "יפתח לך ה' את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו" (דברים, כח, יב). יכולים החזאים להשתמש במדע המטאורולוגיה ולנתח מפות מכאן ועד להודעה ... ( cache )
 • מהי גבורה על פי היהדות? - TheMarker Cafe : לפני 5 ימים ... השבת בפרשת השבוע 'כי תבוא' נקרא את הפסוק: "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים , לתת מטר ארצך בעִיתו, ולברך את כל מעשה ידך" הייתי רוצה להביא מחשבה ... ( cache )
 • ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה... - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : יפתח ה' I לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה (כח, יב). בפשטות מורה המפסיק שהשפעת הטוב תהיה ברחמים ... ( cache )
 • מקוה.נט - גימטריות וסמלים במקוה : בפרשת הברכה מבטיח משה: "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו" (דברים כ"ח י"ב); הבּרֵיכה מקבלת מימיה מארובות השמים המוריקים בּרָכָה ללא גבול ב"תרי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - האזינו : ... אל יטעום משלי כלום, כך בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מה נאמר בהם יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים , וכשאין עושין את רצונו מה נאמר בהן וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים. ... ( cache )
 • אפרים העברי : 21 ינואר 2011 ... ובתוך האדמה, ובין המים שבשמים, ברצונו יהוה סוגר את אוצרו הטוב את השמים ולא ותן גשם מים, וברצונו פותח את ארובות השמים ומן השמים יורד שפע של גשם, שפע ...
 • לקוטי תפילות לחג השבועות | שלשה רגלים מועדי השנה | שבועות - תפילות... : ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח יקוק לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי יקוק אלקיך ברכך כאשר דבר לך. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - עקב : ... את האוצר והן מתים ברעב, כך ישראל כשעושין רצונו של מקום מהו אומר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים , וכשאין עושין רצונו של מקום מהו אומר וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים. ... ( cache )
 • more "אוצרו הטוב את השמים " :
 • אוהד מושקוביץ - יצו השם - שירונט : מילים: מן המקורות לחן: יוסף גרין יצו השם אתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ... ( cache )
 • תורה.נט - Torah.net : השמים לתת מטר ארצך בעתו ". ויבואו לארץ אשר הובטח בה "בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וכו', כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת", ושפע ברכה גשמית בכל דבר עד בלי די. ... ( cache )
 • חיוב חיי העולם הזה (ניטשה) : 12 יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. 13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה ... ( cache )
 • האם יש קשר בין ירידת גשמים לבין מצבו המוסרי של העולם? : 14 ינואר 2009 ... שבכיס מתברכת בו שנאמר (דברים כח) לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך... אמר רבי יוחנן גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות שנאמר (תהילים קכו) שובה הֲ´ ... ( cache )
 • רבנו בחיי : מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו מפתח של חיה מנין דכתיב ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה מפתח של תחיית ... ( cache )
 • הרעיון המשיחי במקרא / עמוס חכם : השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה" (דב' כ"ח י"ב-י"ג). ויחזקאל ניבא: "והורדתי הגשם בעתו ... ( cache )
 • ______ Canfei Nesharim_____________ : אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ... Babylonian Talmud, Tractate Ta'anit, 2a. Rabbi Yochanan said, the keys to three things were kept in the hand of the ... ( cache )
 • כתובת לקישור - פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים : לפני 2 ימים ... ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו מפתח של חיה מנין דכתיב ויזכר אלהים את רחל וישמע ...
 • אתנ"כתא - פרשת כי תבוא : ... והותרך ידוד לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיך לתת לך: יב יפתח ידוד לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל ... ( cache )
 • הסדר בפרשת הברכות והקללות \ אראל סגל : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך. יב1. יתנך ה' נגף לפני איביך- בדרך אחד תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו; והיית לזעוה לכל ... ( cache )
 • תלמוד בבלי, תענית, דף ב', עמוד א': | 70 פנים : 1 נובמבר 2010 ... לתת מטר ארצך בעתו " (דברים כח). מה המשמעות לכך שמתחות אלה נמצאים בידי ה'? מיהם לדעתכם שליחי האל? מדוע ה' מחזיק במפתח הגשמים? מדוע ה' מחזיק ... ( cache )
 • אביעד הכהן (לפרשת כי תבוא) : "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו " (דברים כ"ד, כ"ח) ובמסכתא תענית ב' נאמר: שלושה מפתחות בידו של הקב"ה; של חיים ושל גשמים ושל תחיית המתים. ... ( cache )
 • בני בניו של חוני המעגל - רבנים, רבנות, זהות יהודית, לימודי יהדות - צהר : 31 אוקטובר 2005 ... מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטובאת השמים לתת מטר ארצך בעתו ". יש בחוני משהו מדמותו של אליהו הנביא שמחזיק בידיו את מפתח הגשמים. ואולם ... ( cache )
 • דף קשר מספר 515 - פרשת האזינו : והטהרה ביום הכיפורים, יבטיחו ש"יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך" (דברים כ"ח, יב). לעתיד לבוא, עת "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו ... ( cache )
 • פרשת השבוע | גשמי רצון ברכה ונדבה - תרבות וספרות - הארץ : 9 אוקטובר 2009 ... יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו '". בדרך כלל חביבה דמותו של חוני, אולם קריאה זהירה של מסכת תענית חושפת ביקורת חמורה כלפיו. ... ( cache )
 • more "לתת מטר ארצך בעתו " :
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת כי תבוא : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלווה (תבוא כח-יב). ויש לפרש עוד שמוסב על הנאמר קודם ולברך את כל מעשה ... ( cache )
 • שורש פורה ראש ולענה : 9 ספטמבר 2004 ... מעשיו הטובים של היחיד יזכו, את עם ישראל ואת עצמו כחלק מהכלל, בשכר שבברכות: "יפתח ה' את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשה ... ( cache )
 • תפילות : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך, ואשר חרב גאותך. ... ( cache )
 • ואמרת לפני ה' אלוקיך בערתי... - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : יפתח ה' I לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה (כח, יב). בפשטות מורה המפסיק שהשפעת הטוב תהיה ברחמים ... ( cache )
 • האמת, מוזיקה- The Muzic : יפתח ה' לך את אוצרו הטוב יפתח-. את השמים- לתת מטר ארצך בעיתו- יפתח. ולברך את כל מעשה ידיך. יפתח ה' יפתח... המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי- ושם ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - מעלת הצדקה וגמילות חסדים לקוטי תפילות - צדקה... : ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח יקוק לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי יקוק אלקיך ברכך כאשר דבר לך. ... ( cache )
 • ספר שערי צדק : ... אחריו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון עת רצון וזהו שאמר הכתוב יפתח ידו"ד לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך וגו' וכתיב והיה כעץ שתול על ... ( cache )
 • טיפיוט 15 - קריאת 'עשר תעשר' בשבת חול המועד ופיוטיה | שיתוף פיוט : 15 אוקטובר 2008 ... 15 נא זכור חסדיך / לרומם שני שדיך / ולברך את כל מעשה ידיך. ספיקת רבוי רביבים / אערוך ממים שביבים / והלוית גוים רבים. עיר ובית נוה / תחזה ותשמח ותתנוה / ואתה ... ( cache )
 • איכות הסביבה. ג€¢ במסורת היהודית : בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע ה� לאבתיך לתת לך: יפתח ה� לך. 9 0 את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך�. 86 דברים טז, כ. ... ( cache )
 • עבד ליהוה אל חי אלוהי העברים אפרים העברי - תפוז בלוגים : 2 ספטמבר 2011 ... יב יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים, לתת מטר-ארצך בעתו, ולברך, את כל-מעשה ידך; והלוית גוים רבים, ואתה לא תלוה. יג ונתנך יהוה לראש, ולא לזנב, והיית ... ( cache )
 • אתם ניצבים היום כולכם ג€“ ברית הנצח בין ריבונו של עולם נכרתה כברית... - תורה : מעשיו הטובים של היחיד יזכו, את עם ישראל ואת עצמו כחלק מהכלל, בשכר שבברכות: "יפתח ה' את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשה ידיך" (דברים כ"ח, ... ( cache )
 • באורי אגדות סוטה : ולזה מה שנצטוו לישא את כפיהם למעלה, כאילו הם מקבלים הברכה בידיהם לתתה לישראל. וכבר נתפרסם היות הידים מוכנים לקבל הברכה, אמר (דברים כח, יב), ' ולברך את כל מעשה ידך'. ... ( cache )
 • Debarim in Modern Hebrew 2nd Half - AhYah Asher AhYah YaHuWaH : 19 מאי 2010 ... 28:12 יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. 28:13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב ... ( cache )
 • \\\סוד מעשה בראשית\\\ : 14 ינואר 2009 ... בימינא ובינה נחית בשמאלא וכל ברכה שריא בידים כמ"ש ביעקב ֲ·וישת יד כו' והידים צריכים לברכה כמ"ש ולברך את כל מעשה ידיך ואמרו איזה מעשה ידיו של אדם ג€�כו': ... ( cache )
 • שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום : הישובים שבחרו להצטרף לפרוייקט. ולקראת השנה החדשה אבקש לאחל לכולנו שיתקיים בנו הפסוק: ג€�יפתח ד' לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר בארצך בעתו. ולברך את כל מעשה ... ( cache )
 • משיח באתר בלוג הדפסת ספרי רבנו : 20 יולי 2009 ... ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך, והלווית גווים רבים ואתה לא תלווה כי יהוה אלהיך ... ( cache )
 • Talmud Babli, Thaanith : ... שמש צדקה ומרפא ואמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו שנאמר (דברים כח) לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה ... ( cache )
 • more "ולברך את כל מעשה " :
 • more "ידך והלוית גוים רבים " :
 • מדינת היתרים או מדינת התורה / מאת: יהודה אליצור (הרשקוביץ) : והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה ... (דברים י"א ושם כ"י). פעמים אין ספור אתה מוצא בתורה ובנביאים ובתורה שבעל פה את העיקרון, כי מקום הגשמת התורה הוא מדינת ישראל וכי גורל האומה ... ( cache )
 • כסף לא צומח על העצים : 19 דצמבר 2004 ... והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה . ונתנך ה' לראשׁ ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה... ". והיא גם מפורשת בכתובים (משלי כב ז): "עבד לווה לאיש מלווה ". ... ( cache )
 • פרשת שבוע - פרשת משפטים : ועלכן ישראל הם רחוקים מהלואות וחובות בשרשם, כמו שכתוב: "והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה ", "והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט", כי חובות והלואות הם עקר תאות ממון, שהוא עבודה ... ( cache )
 • האמונות והדעות : והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה 63,. וכן: והעבטת גויים רבים ואתה לא תעבט ומשלת וגו'64. ואין הממשלה נכונה אלא בממון כמו שאמר: עשיר ברשים ימשול וגו'65. [תשובה לטענה] ... ( cache )
 • דברים טו ד - קטגוריה:דברים טו ד ג€“ ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... שהוא מש"ש והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה . ר"ל כי יצויר שילוו גוים רבים כדרך שאחרים עושים, שלוים מעות ומלוים אותם לאחרים והם לוים ומלוים, לוים סלע ומלוים שקל ... ( cache )
 • Ytro Bֳ©nֳ©dictions: Agomel- Celui qui a bֳ©nֳ©ficiֳ© d'un miracle : בבחינת "והלותה גוים רבים ואתה לא תלוה ". כל הברכות הללו הם הכנה לגאולה. קיבוץ גלויות. החזרת המשפט למקום הראוי לו. בנין ירושלים. החזרת מלכות בית דוד. וקבלת התפילות. ... ( cache )
 • גשם, גשם בא! : "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, לתת מטר ארצך בעתו... והלוית גויים רבים ואתה לא תלוה " (דברים כח, יב). קבלת טוב אלקי מחייבת אותנו להמשיך שפע ולפעול לרווחת העולם כולו. ... ( cache )
 • לשלטון בחרתנו? המימד המדיני של רעיון בחירת ישראל בספרות חז"ל : עליון על כל גויי הארץ... וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך... והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה' (דברים כח א-יג).3 ... ( cache )
 • פרשת לך לך : יהיו לכך גם תוצאות מדיניות - "והלוית גויים רבים ואתה לא תלוה ..." - אך נראה שתוצאות אלה הן רק נלוות לעיקר - ההופעה המלאה של בחירת ישראל כעם ה'. רעיון זה, העומד במרכזן של ... ( cache )
 • more "רבים ואתה לא תלוה " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:להוריד את החוב הלאומי לאפס


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-17.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-28-12