ביאור:בראשית לב ט

בראשית לב ט: "וַיֹּאמֶר 'אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ, וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה.'"

תרגום ויקיטקסט: - יעקב חילק את אנשיו ורכושו לשני מחנות כי אמר בליבו: ' אם יבוא עשו אל מחנה אחד ויכה אותו, בינתיים המחנה השני יוכל לברוח ולהינצל'.


בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית לב ט.


יעקב מתכונן למלחמה עריכה

יעקב פחד מפני עשו אחיו, המתקרב לקראתו עם 400 חיילים (ראו בפסוק הקודם ). ההכנה הראשונה שעשה כדי להתמודד עם הסכנה היא הכנה למלחמה בדרך הטבע: "וַיַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ, וְאֶת הַצֹּאן וְאֶת הַבָּקָר וְהַגְּמַלִּים, לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת." הפסוק שלנו מסביר מדוע:

1. בקריאה ראשונה נראה שיעקב מיואש - הוא בטוח שלא יצליח להינצל לגמרי מעשו, ומקווה שלפחות חצי מילדיו יצליחו להינצל: "והיה המחנה הנשאר לפליטה - על דרך הפשט אמר זה באולי, כי אמר: אולי ינצל המחנה האחד, כי בהכותו האחד - יברחו האחרים, או תשוב חמתו, או תבא להם הצלה מאת השם. וכן אמרו בבראשית רבה (עו ג) למדתך תורה דרך ארץ: לא יניח אדם כל ממונו בזוית אחת." (רמב"ן) .

2. אולם, חלוקה לשני מחנות היא תכסיס מלחמתי מקובל בעולם התנ"ך (פירוט). יעקב מחלק את המחנה לשניים כתכסיס מלחמתי - בזמן שעשו יהיה עסוק במלחמה במחנה אחד, המחנה השני יוכל לפשוט עליו מאחריו ולהכותו: "והיה המחנה הנשאר לפליטה - על כרחו, כי אלחם עמו. התקין עצמו לשלשה דברים: לדורון לתפלה ולמלחמה. לדורון - ותעבור המנחה על פניו, לתפלה - אלהי אבי אברהם, למלחמה - והיה המחנה הנשאר לפליטה" (רש"י).

3. דבריו של יעקב רומזים גם לתולדות עם ישראל: "כי יעקב יודע, שאין זרעו כלו נופל ביד עשו; אם כן, ינצל המחנה האחד על כל פנים. וגם זה ירמוז, שלא יגזרו עלינו בני עשו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם, מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים. וכך אמרו בבראשית רבה (עו ג): 'אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו - אלו אחינו שבדרום; והיה המחנה הנשאר לפלטה - אלו אחינו שבגולה'. ראו, כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה" (רמב"ן).

דקויות עריכה

המילה מחנה מופיעה כאן גם בלשון זכר ( והכהו ) וגם בלשון נקבה ( האחת ); יש עוד שמות עצם שמופיעים כזכר וכנקבה בפסוק אחד .


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2024-01-20.


תוכנית הגנה של יעקב עריכה

ויַַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ, וְאֶת הַצֹאּן וְאֶת הַבָּקָר וְהַגְּמַלִּים לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת עריכה

לא ברור מה היתה כוונתו של עשו שבא עם ארבע מאות חיילים לפגוש את יעקב. יעקב מיד הגיב וחילק את רכושו לשנים, ככתוב: "ויַַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ, וְאֶת הַצֹאּן וְאֶת הַבָּקָר וְהַגְּמַלִּים לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת" (ביאור:בראשית לב ח).

יעקב הבין שעשו חושב שלא ייתכן שיעקב הקטן יתעשר בחרן. שעשו חשב שיעקב חזר עם רכוש שהיה ירושתו של אברהם באדמתו של תרח אביו, וירושתה של רבקה מבתואל אביה, בגלל שהיא לא קיבלה נדוניה בנשואיה ליצחק, ולכן לעשו היה מגיע חצי מהירושות האלה.

יעקב מסביר: "אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהו וְּהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה". זה נשמע יפה אבל חסר הגיון כדי להציל את הרכוש. הרי עשו רודף אחרי יעקב בלבד להענישו. ואם עשו רוצה את רכושו של יעקב, הוא יכבוש מחנה אחד וירדוף וישיג את המחנה השני. ניתן להבין שיעקב חשב שעשו רוצה רק חצי, ולאחר שעשו יקח מחנה אחד, הוא לא ירדוף אחרי המחנה השני, וזה יהיה ליעקב לפליטה.

כאשר יעקב פיצל את המחנה, יעקב כאילו אמר לעשו: 'הנה החצי שלך, אין לך צורך להלחם'. עשו חשב שיעקב מציע לו חצי מהרכוש והוא בא לחבק את יעקב ללא חייליו, ושאל: "מִי לְךָ כָּל הַמַּחֲנֶה הַזֶּה אֲשֶׁר פָּגָשְׁתִּי" (ביאור:בראשית לג ח]]). וכאשר עשו הבין שיעקב עונה לו על המנחה ולא מתכוון לתת לו חצי מהירושה, עשו אמר: "יְהִי לְךָ אֲשֶׁר לָךְ" (ביאור:בראשית לג ח]]), במשמעות: 'אין לי הוכחה מה שייך לי, אבל כאשר תהיה לי הוכחה לחלקי, החלק שלי לא יהיה לך'.

עבדיו של יעקב היו חיילים, כשם שעבדיו של אברהם היו חיילים. יעקב התכונן למלחמה כבר מספר שנים, ולבטח היה מוכן עם חילים חזקים ומאומנים. חיליו של יעקב כללו פרשים רוכבי גמלים, בעלי יכולת של תנועה מהירה, והמצוידים בנשק מודרני מחרן. אפילו אם ליעקב היה צבא של 100 חילים, לא נראה שלעשו היה סיכוי לנצח.

למעשה זאת היתה תוכנית הגנה אגרסיבית מאוד. כשם שיהושע פיצל את הצבא כדי לכבוש את העי, ככתוב: "ויְַצַו אֹתָם לֵאמֹר, רְאו אַּתֶּם אֹרְבִים לָעִיר מֵאַחֲרֵי הָעִיר" (יהושע ח ד), וכשם שיואב היה במצוקה כאשר הוא הותקף מלפנים ומאחור, ככתוב: "ויַַּרְא יוֹאָב, כִּי הָיְתָה אֵלָיו פְּנֵי הַמִּלְחָמָה, מִפָּנִים ומֵּאָחוֹר" (שמואל ב י ט). יואב לקח את החלק החזק של צבאו והתקיף צד אחד. אחרי הנצחון הראשון הוא התחבר והתקיף את הצד השני וניצח גם שם.

בנוסף לפיצול המחנה, יעקב שלח חמשה עדרים, כל עדר עם כעשר חיילים נושאי קלע ומקל כדי שיהיו בערפו של עשו. במצב שנוצר עשו היה במלכודת. אם עשו ינוע למלחמה הוא יותקף משני הצדדים ועורפו, וכך עשו יבין שאין לו סיכויים, וללא אבדות שני הצדדים יפרדו.

מתנות פיוס מרשימות עריכה

כאשר יעקב שלח מתנות הוא שלח "עֵדֶר עֵדֶר, לְבַדּוֹ" (ביאור:בראשית לב יז) חמש עדרים.

  • עִזִיּם מָאתַיִם, ותְּיָשִׁים עֶשְׂרִים
  • רְחֵלִים מָאתַיִם, וְאֵילִים עֶשְׂרִים
  • גְּמַלִּים מֵינִיקוֹת ובְּנֵיהֶם, שְׁלֹשִׁים
  • פָּרוֹת אַרְבָּעִים, ופָּרִים עֲשָׂרָה
  • אֲתֹנֹת עֶשְׂרִים, ועְַיָרִם עֲשָׂרָה

לכל עדר היו לפחות עשר עבדים (חיילים). כאשר העשיריה הראשונה הגיעה עשו לא חשש מהם ופקד עליהם ללכת בעקבותיו. אולם כאשר חמשת המתנות הגיעו, בעורפו של עשו היו כ 50 לוחמים, מנוסים בקלע כמנהג הרועים. כך למעשה הוצב צבא נוסף נגד עשו בעורפו. למעשה יעקב המציא את הסוס הטרויאני במעשיו.

יעקב שלח כ 550 ראשי בקר וצאן. עדר גדול שכזה הפריע לתנועה המהירה של צבאו של עשו, במיוחד אם חלק מאנשי עשו התחילו להתעסק עם הצאן והבקר.

לאחר ההצגה הזו, עשו הבין שכאשר המלאכים סיפרו לו שליעקב יש "שׁוֹר וחֲַמוֹר, צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה" (ביאור:בראשית לב ו), ביחיד, זאת היתה הגזמה לאין שיאור, וש 400 אנשיו לא יוכלו להלחם ולנצח את צבאו של יעקב.

המצב היה כול כך לא מסוכן, שאפילו לבן לא חשב שהוא צריך להשאר ולשמור על יעקב, ואלוהים לא היה צריך להזהיר את עשו "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע" (ביאור:בראשית לא כד). יעקב חשש מהתקפת לילה, ולכן שלח את משפחתו ורכושו לעבור את היבוק בלילה (ביאור:בראשית לב כג) ולהיות רחוק מסכנה, והוא עצמו נשאר במחנה בהר. בצורה זו אם עשו יתקיף בלילה את המחנה הקודם במחניים, יעקב לבדו יהיה וידע את כוונתו הרעה של עשו. אלוהים שלח ליעקב מלאך לשחק איתו כל הלילה, ובמידה ועשו היה מתקיף, המלאך לבטח היה מגן על יעקב, הן אדוני הבטיח ליעקב "ושְּׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ, והֲַשִׁבֹתִיךָ, אֶל הָאֲדָמָה הַזֹאּת" (ביאור:בראשית כח טו).

הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יעקב מתכונן למלחמה

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-32-09