ביאור:בראשית יא ב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.




מאיפה לאיפה נסעו בוני המגדל?עריכה

(בראשית יא ב): "ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם"

מאיפה לאיפה הם נסעו?

1. בדברי חז"ל מצאנו "הסיעו עצמם מקדמונו של עולם, ועשו עמו מלחמה" - אולם הפירוש נראה רחוק מפשוטו של מקרא, שמדבר על נסיעה פיסית ממקום למקום.

2. רש"י פירש שהם נסעו מ"הר הקדם" שנזכר בסוף הפרק הקודם (י30), אבל זה קצת קשה, כי שם כתוב "ויהי מושבם ממשא, בואכה ספרה, הר הקדם. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם." כלומר – רק בני-שם ישבו בהר-הקדם. ובפרק יא הפירוש המקובל הוא שכל בני-נוח היו שם (אמנם, ב"דעת מקרא" פירשו שאכן, רק בני שם היו בפרשת מגדל בבל, ולא כל העמים - ע' שם.).

3. לכן נראה לי שפרק יא קרה זמן קצר אחרי המבול, כשכל בני-נוח עוד היו ביחד והפסוק "ויהי בנוסעם מקדם" משמעותו היא שהם התרחקו מגן-עדן (שנמצא מקדם = בארץ ישראל ).

בבראשית ח כ מסופר שנוח בנה מזבח לה', ולפי חז"ל המזבח הזה היה על הר המוריה (כך גם כתב הרמב"ם ב"יד-חזקה", הלכות בית-הבחירה). לפי זה, בני-נוח התיישבו אחרי המבול באזור ירושלים – באזור של גן-עדן; אולם, מאוחר יותר הם התרחקו מארץ הקודש והלכו מזרחה יותר - לאיזור שנער.

המשמעות של זה היא, שהם התרחקו מה', וזו גם כוונתם של דברי חז"ל שהבאנו למעלה בסעיף 1 - "הסיעו עצמם מקדמונו של עולם".

קדם - הר הזיתים

לפי הסבר זה, הפרקים בספר בראשית מסודרים, לא בסדר כרונולוגי אלא בסדר הגיוני:

  • קדם - הר הזיתים פרק י מספר מה קרה לבני נוח אחרי המבול – איך כל אחד מהם הוליד בנים ונכדים. בתור הערת-שוליים הוא מוסיף ש"מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם, בגוייהם" (י5), ו"אלה משפחות בני נוח לתולדותם, בגוייהם; ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול" (י32), כדי שנדע שכל אחד מהנכדים של נוח היה בסוף לעם.
  • אבל בסוף פרק י הקורא עדיין לא מבין – איך זה יכול להיות שצאצאים של משפחה אחת הפכו להיות עמים שונים שמדברים בשפות שונות!? ולכן בא פרק יא ומסביר, שבהתחלה באמת כולם היו "שפה אחת ודברים אחדים", אבל אז ה' בלל את שפתם, "ומשם הפיצם ה’ על פני כל הארץ" (יא9) [כך פירש פרופ' קאסוטו בספר "מנוח עד אברהם"].

קדם - הר הזיתים

קדם - הר הזיתים

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-02-14.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מאיפה לאיפה נסעו בוני המגדל?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-11-02a