אבן עזרא על בראשית נ טו

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


לו ישמטנו — שמא יטור לנו איבה, כמו: "וישטום עשו" (בראשית כז, מא). ויש "לוּ" במקרא על דרכים רבים: