אבן עזרא על בראשית נ כג

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


בני שלשים — בעבור היות מלת בני סמוכה, הנה יהיו הבנים רבֵּעים.

יֻלדוּ — גֻדלוּ: