אבן עזרא על בראשית נ ה

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


אשר כריתי — חפרתי, כמו "כי יכרה איש" (שמות כא, לג):