אבן עזרא על בראשית נ ב

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


ויחנטו — כדמות אבק. ויתכן רק על דרך רחוקה מעט, להיות כמוה: "התאנה חנטה פגיה" (שיר השירים ב, יג):