אבן עזרא על בראשית נ כו

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


ויחנטו אותו — הרופאים.

ויישם בארון — שם אותו אחד. והנה השרש י.ש.ם, על משקל "וייצר" (בראשית ב, ז). ויאמר רבי יונה המדקדק כי החיריק תחת שורק, והוא רחוק בעיני.

וטעם בארון בקמצות הבי"ת – הוא שהכין לנפשו:

חסלת פרשת ויחי ונשלם ספר בראשית בעזרת האל יתברך: