אבן עזרא על בראשית נ י

אבן עזרא על בראשית • פרק נ
ב • ה • ז • י • יב • טו • יז • יט • כ • כג • כו • 


ויעש לאביו אבל — אחר שקברוהו, כאשר אמרו קדמונינו ז"ל: