תרגום יונתן/מלכים ב/יב

א בר שבע שנין יהואש כד מלך:

ב בשנת שבע ליהוא מלך יהואש ואבעין שנין מלך בירושלם ושום אימה צביה מבאר שבע:

ג ועבד יהואש דכשר קדם יי כל יומוהי כמא דאלפיה יהוידע כהנא:

ד לחוד במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ומסקין בוסמין על במתא:

ה ואמר יהואש לכהניא כל כסף קודשיא דמתעל לבית מקדשא דיי כסף תקליא דעבר על מנין גבריא כסף פורקן נפשתא דמתן גבר פורקן נפשיה אף כל כסף דמתנדב גבר בלביה לאיתאה לבית מקדשא דיי:

ו יסבון להון כהניא גבר מן מכריה ואינון יתקפון ית בדקא דביתא לכל אתר די ישתכח תמן בדקא:

ז והוה בשנת עסרין ותלת שנין למלכא יהואש לא תקיפו כהניא ית בדקא דביתא:

ח וקרא מלכא יהואש ליהוידע כהנא ולכהניא ואמר להון מא דין ליתכון מתקפין ית בדקא דביתא וכען לא תסבון כספא מן מכריכון ארי לבדקא דביתא תתנוניה:

ט ואיטפסו כהניא בדיל דלא למסב כספא מן עמא ובדיל דלא לתקפא ית בדקא דביתא:

י ונסיב יהוידע כהנא ארונא חד ונקב חורא בדשיה ויהב יתיה בסטר מדבחא מימינא במיעל גברא לבית מקדשא דיי ויהבון תמן כהניא אמרכליא ית כל כספא דמתעל לבית מקדשא דיי:

יא והוה כד חזו ארי סגי כספא בארונא וסליק ספרא דמלכא וכהנא רבא וצרו ומנו ית כספא דאשתכח בית מקדשא דיי:

יב ויהבין ית כספא דמטקס על ידי עבדי עבידא די ממנן על בית מקדשא דיי ומפקין לנגרי אעיא ולארדיכליא דעבדין בית מקדשא דיי:

יג ולארגובליא ולפסלי אבניא ולמזבן אעין ואבנין פסילן לתקפא ית בדקא בית מקדשא דיי ולכל דיפוק על ביתא לתקפותיה:

יד ברם לא מתעביד בית מקדשא דיי קולין דכסף מזמריא ומני מזרקיא חצוצרתא כל מאני דהבא ומאני כספא מן כספא דמתעל לבית מקדשא דיי:

טו ארי לעבדי עבידתא יהבין ליה ומתקפין ביה ית בית מקדשא דיי:

טז ולא מחשבין עם גבריא די יהבין ית כספא על ידיהון למתן לעבדי עבידתא ארי בהימנותא אינון עבדין:

יז כסף אשמא וכסף חטותא לא מתעל לבית מקדשא דיי לכהניא יהבין ליה:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.