מ"ג מלכים ב יב ו

מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִקְחוּ לָהֶם הַכֹּהֲנִים אִישׁ מֵאֵת מַכָּרוֹ וְהֵם יְחַזְּקוּ אֶת בֶּדֶק הַבַּיִת לְכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא שָׁם בָּדֶק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִקְח֤וּ לָהֶם֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים אִ֖ישׁ מֵאֵ֣ת מַכָּר֑וֹ וְהֵ֗ם יְחַזְּקוּ֙ אֶת־בֶּ֣דֶק הַבַּ֔יִת לְכֹ֛ל אֲשֶׁר־יִמָּצֵ֥א שָׁ֖ם בָּֽדֶק׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

יסבון להון כהניא גבר מן מכריה ואינון יתקפון ית בדקא דביתא לכל אתר די ישתכח תמן בדקא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקחו להם הכהנים" - יהיה שלהם והם יקבלו עליהם לחזק את בדק הבית משלהם

"מאת מכרו" - מאת מכירו הרגיל אצלו

"בדק" - בקיעה וסדק החומה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יקחו להם" - כל הכספים האלו יקחו הכהנים לעצמם כל אחד מאת מכירו ומיודעו ותמורת זה יחזקו משלהם את בית המקדש בכל מקום שימצא שם בדק