מ"ג מלכים ב יב י

מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין [מימין] בבוא איש בית יהוה ונתנו שמה הכהנים שמרי הסף את כל הכסף המובא בית יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן אֲרוֹן אֶחָד וַיִּקֹּב חֹר בְּדַלְתּוֹ וַיִּתֵּן אֹתוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ בימין [מִיָּמִין] בְּבוֹא אִישׁ בֵּית יְהוָה וְנָתְנוּ שָׁמָּה הַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי הַסַּף אֶת כָּל הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵית יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּ֞ח יְהוֹיָדָ֤ע הַכֹּהֵן֙ אֲר֣וֹן אֶחָ֔ד וַיִּקֹּ֥ב חֹ֖ר בְּדַלְתּ֑וֹ וַיִּתֵּ֣ן אֹתוֹ֩ אֵ֨צֶל הַמִּזְבֵּ֜חַ בימין מִיָּמִ֗ין בְּבוֹא־אִישׁ֙ בֵּ֣ית יְהֹוָ֔ה וְנָֽתְנוּ־שָׁ֤מָּה הַכֹּֽהֲנִים֙ שֹׁמְרֵ֣י הַסַּ֔ף אֶת־כׇּל־הַכֶּ֖סֶף הַמּוּבָ֥א בֵית־יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ונסיב יהוידע כהנא ארונא חד ונקב חורא בדשיה ויהב יתיה בסטר מדבחא מימינא במיעל גברא לבית מקדשא דיי ויהבון תמן כהניא אמרכליא ית כל כספא דמתעל לבית מקדשא דיי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אצל המזבח" - בעזרה

"מימין בבוא איש" - מימין ביאת האנשים

"שומרי הסף" - ספי העזרה הממונים על מפתחות העזרה שהרי תרגמו יונתן אמרכליא והאמרכלים שבעה היו לשבעה שערי העזרה בתוספתא דשקלים (ב טו)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בבוא איש וגו'" - רצה לומר בימין הבא אל הבית לא בימין היוצא

"ונתנו שמה" - מיד בבואו לידם נתנו בארון מדרך החור אבל לא יוכלו להוציא מה זולת פתיחת הדלת

"ויקב" - עשה נקב צר בדלת הארון לזרוק דרך בו את הכסף אל הארון

מצודת ציון

"ארון" - ארגז

"ויקב" - עשה נקב ולתוספת ביאור אמר חור כי חור הוא נקב

"שומרי הסף" - שומרי מזוזות השערים כי סף הוא מזוזה וכן תרגם יונתן אמרכליא והאמרכלים היו שבעה לשבעה שערי העזרה