ט"ז על יורה דעה שנד


סעיף אעריכה

ואם היו מלינים הראשון. פירוש שרוצים להלין הראשון להמתין על קרוביו או שאר צרכיו אין להלין גם השני בשבילו.