שולחן ערוך יורה דעה שמו א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר או שאשתו עמו צלובה בעיר או אביו ואמו, ועדיין לא כלה הבשר כולו -- לא ישהה בתוכה אא"כ היתה גדולה כאנטוכיא שאין אלו מכירין את אלו; ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) לא ישהה בתוכה. שהוא גורם לבזות המת שאומרים אותו פלוני הצלוב הוא אחיו של פלוני זה וכתב הפרישה דאם נקבר מותר וכתב הב"ח דדוקא צלוב בעיר אבל במלכותינו שצולבין חוץ לעיר על פני השדה מותר לשהות בכל העיירות וע"כ אין דין זה נוהג כלל עכשיו:באר היטב

(א) בעיר: כ' הב"ח דוקא צלוב בעיר אבל במלכותינו שצולבין חוץ לעיר על פני השדה מותר להשהות בכל העיירות וע"כ אין דין זה נוהג עכשיו כלל. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש