ש"ך על יורה דעה שמג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) שכל הרואה המת כו'. נ"ל טעות וצ"ל וכל הרואה כו' ועיין בטור:

(ב) כדלקמן. סי' שס"ה ס"ב:


סעיף בעריכה

(ג) וכ"ש שאין שואלין בשלום בבית הקברות כשיש מת שם. אפי' בעיר גדולה: