שולחן ערוך יורה דעה שמג א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מת בעיר -- כל בני העיר אסורין במלאכה; שכל הרואה מת ואינו מלווהו עד שיהא לו כל צרכו -- בר נידוי הוא.

ואם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת במתים ביומה -- מותר ביום שאינה יומה. בד"א שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת הוצאתו הכל בטלים כדלקמן.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) שכל הרואה המת כו'. נ"ל טעות וצ"ל וכל הרואה כו' ועיין בטור:

(ב) כדלקמן. סי' שס"ה ס"ב:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש