באר היטב על יורה דעה שמג

סעיף בעריכה

(א) הקברות: אפילו בעיר גדולה. ש"ך.