פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בתשעה באב אומר בבונה ירושלים: "נחם ה' אלהינו את אבילי ציון" וכו', ו"עננו" בשומע תפילה. ואם לא אמר לא זה ולא זה, אין מחזירין אותו.

הגה: והמנהג פשוט, שאין אומרים "נחם", רק בתפילת מנחה של תשעה באב, לפי שאז הציתו במקדש אש, ולכן מתפללים אז על הנחמה (רוקח ואבודרהם).
מי שאכל בתשעה באב, יאמר "נחם" בברכת המזון (מהרי"ל).