פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל, ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי. ומפני כך, מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי.

הגה: ויש מחמירין עד חצות היום ולא יותר (הגהות מיימוני).
אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום א', מותר לאכול בשר ולשתות יין יום ב', אבל בלילה אסור מפני אבילות של יום (מהרי"ל).