שולחן ערוך אורח חיים ז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן ז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף א עריכה

כל היום כשעושה צרכיו, בין קטנים בין גדולים, מברך "אשר יצר" ולא "על נטילת ידים", אף אם רוצה ללמוד או להתפלל מיד.

הגה: היו ידיו מלוכלכות, ששפשף בהן, אפילו הכי אינו מברך "על נטילת ידים" (סמ"ג סימן כ"ז מ"ע).

סעיף ב עריכה

הטיל מים ולא שפשף, אף על פי שצריך לברך "אשר יצר", אין צריך ליטול ידיו אלא משום נקיות, או משום "הכון".

סעיף ג עריכה

הטיל מים והסיח דעתו מלהטיל מים, ואחר כך נמלך והטיל מים פעם אחרת, צריך לברך שתי פעמים "אשר יצר".

סעיף ד עריכה

אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטיפה אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב מלהוציא הטיפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות.

הערות עריכה