רשב"ם על בראשית מ טז

רשב"ם על בראשית • פרק מ
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(טז). 'כי טוב פתר: נכרין דברי אמת:
סלי חרי: מנוקבים כמו חורי עפר וכפים ואורגים חורי, לפיכך יכול היה העוף אכול דרך נקבי אריגת הסל: