רשב"ם על בראשית מ ד

רשב"ם על בראשית • פרק מ >>
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(ד). 'ויפקד שר הטבחים: מינהו על כל צורכי האסורים שם:
ויהיו ימים: שנה שלימה כדכתיב ימים תהיה גאולתו, וכן ימים או עשור: