רשב"ם על בראשית מ ח

רשב"ם על בראשית • פרק מ
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(ח). 'ופותר אין אותו: כמו ואין פותר אותו, וכן ביחזקאל ועושים אינם אותם: