רשב"ם על בראשית מ י

רשב"ם על בראשית • פרק מ >>
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(י). 'כפורחת עלתה נצה: שכן המנהג ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים: