רשב"ם על בראשית מ ה

<< רשב"ם על בראשית • פרק מ
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • '(ה). 'איש כפתרון חלומו: חלום הראוי לפתרון, הנראה שהוא עיקר ולא חלום של הבלים: