רשב"ם על בראשית מ ה

<< | רשב"ם על בראשיתפרק מ' • פסוק ה' |
ד • ה • ח • י • יא • יג • יד • טז • יט • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות'(ה). 'איש כפתרון חלומו: חלום הראוי לפתרון, הנראה שהוא עיקר ולא חלום של הבלים: