רש"י על תהלים עז יח

<< רש"י על תהלים • פרק עז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"זורמו מים עבות" - שחקים נטפו זרם מים עבים

"חצציך" - כמו חציך