רש"י על תהלים עז א

<< רש"י על תהלים • פרק עז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"על ידותון" - על הדתות ועל הדינין העוברים על ישראל