רש"י על תהלים עז יז

רש"י על תהלים • פרק עז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"ראוך מים" - רבים כשנגלית על הים