רש"י על תהלים עז יא

<< רש"י על תהלים • פרק עז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"ואמר חלותי היא" - מחשבתי אומרת כי אין זאת אלא להחלותי וליראני לשוב אליו חלותי כמו לחלותי לשון חולי וחיל

"שנות ימין עליון" - את אשר נשתנית ימין עליון שהיתה נאדרי בכח רועצת אויב ועכשיו השיב אחור ימינו