רש"י על תהלים עז ט

"האפס" - שמא כלה חסדו

"גמר אומר" - גזירת עולם שלא ישוב מחרונו עוד