רש"י על תהלים עז ג

רש"י על תהלים • פרק עז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"ידי" - מכתי

"לילה נגרה" - בגלות זה שהוא כלילה היא נגרה ליחה ומרה

"ולא תפוג" - ולא תדמה נגרתה