רש"י על תהלים עז יד

<< רש"י על תהלים • פרק עז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"בקדש דרכך" - דרך מדתך לקדש את שמך בעולם לעשות דין ברשעים