רש"י על שמות מ ג

רש"י על שמות • פרק מ >>
ג • ד • יט • כ • כב • כז • כט • לא • לב • לה • לח • 


"וסכת על הארן" - לשון הגנה שהרי מחיצה היתה